INA u prvom tromjesečju 2017. ostvarila snažan rezultat

Ključna postignuća

  • EBITDA INA Grupe iznosila je 607 milijuna kuna, 495% više u usporedbi s razinom iz prvog tromjesečja 2016., dok je neto dobit iznosila 199 milijuna kuna
  • Stabilan financijski položaj kompanije
  • Ukupna kapitalna ulaganja iznose 209 milijuna kuna
  • Domaća proizvodnja sirove nafte stabilna, dok domaća proizvodnja plina na kopnu bilježi rast od 13% u odnosu na prvo tromjesečje 2016.
  • Rafinerijska proizvodnja porasla je za čak 84%, a prodaja rafinerijskih proizvoda za 37%

Zagreb, 27. travnja 2017. – INA Grupa postigla je snažan rezultat u prvom tromjesečju 2017. godine. EBITDA iznosi 607 milijuna kuna, što je gotovo šest više u usporedbi s istim razdobljem prošle godine. Vanjsko okruženje, što se uglavnom odnosi na oporavak cijena Brenta, glavni je pokretač pozitivne promjene u profitu.

Stalni napori na povećanju učinkovitosti i kontinuirana prilagodba poslovanja tržišnim kretanjima osigurali su dodatni doprinos pozitivnom rezultatu. Posljedično, poslovanje Istraživanja i proizvodnje značajno je bolje: EBITDA rezultat povećan je za 18% te iznosi 635 milijuna kuna. S druge strane, u prvom tromjesečju EBITDA Rafinerija i marketinga uključujući Prodaju na malo dosegnula je iznos od 149 milijuna kuna. S obzirom na povoljno rafinerijsko okruženje radi se o umjereno pozitivnom rezultatu ostvarenom  uglavnom temeljem prinosa iz zaliha. Ipak, povećanje prodajnih količina na regionalnim tržištima odraz je općeg poboljšanja makroekonomske situacije. Na kraju, i stabilan porast prihoda od robe široke potrošnje doprinio je rastu profitabilnosti djelatnosti.
Kapitalna ulaganja iznosila su 209 milijuna kuna, međutim, intenzivnija investicijska kampanja očekuje se u drugoj polovici 2017. godine. Rast prihoda osigurao je doprinos stabilnosti financijske pozicije Kompanije. Omjer duga i kapitala neznatno je povećan u odnosu na kraj 2016., na 20,8%, dok je neto dug iznosio 2.824 milijuna kuna, 13% više u odnosu na kraj 2016 godine.

Izjava predsjednika Uprave Ine gospodina Zoltána Áldotta: „Za Inu je 2017. počela snažno, pokazujući optimizam pokrenut akcijama poduzetima prošle godine s ciljem očuvanja stabilne financijske pozicije i unaprjeđenja poslovnih rezultata. Povrh toga, porast u cijeni Brenta dao je dodatni poticaj Ininom poslovanju, osobito Istraživanju i proizvodnji. Svi navedeni čimbenici rezultirali su s gotovo 200 milijuna kuna neto dobiti u samo jednom tromjesečju, pri čemu stabilna bilanca omogućava financiranje značajnih ulaganja planiranih za sljedećih nekoliko godina.
Na dobrom smo putu i s projektima koji su već u tijeku: EOR projekt nastavlja se na polju Žutica, dok projektna faza projekta obrade teških ostataka u Rijeci napreduje prema planu.
Djelatnost Istraživanja i proizvodnje nije mogla izbjeći prirodni pad, jače izražen u podmorju, no ovo je u velikoj mjeri nadomješteno proizvodnjom iz novih polja u Međimurju. Također, prodaja prirodnog plina ostvaruje umjeren rast u odnosu na prvo tromjesečje 2016. godine, dok dugo očekivana liberalizacija počinje upravljati tržištem na razini više održivosti.
Za Djelatnost Rafinerija i marketinga uključujući Trgovinu na malo radilo se o tromjesečju povoljnih rafinerijskih marži te bez remonta na glavnim postrojenjima, što je rezultiralo gotovo udvostručenim razinama prerade. Prodaja je rasla na svim tržištima, jačajući rezultat, dok je prodaja robe široke potrošnje nastavila rast, potpomognuta stalnim širenjem ponude robe i usluga na prodajnim mjestima. Usprkos svemu, ovo nije vrijeme za opuštanje, osobito imajući u vidu da je Inino rafinerijsko poslovanje i dalje potrebno restrukturirati kako bi poslovanje ostvarilo pozitivan novčani tijek.“


[1] EBITDA = EBIT + amortizacija + vrijednosno usklađenje + rezerviranja
Priloženi dokument