INA unaprijedila upravljanje otpadnim vodama u RNS

  •  Poboljšana kvaliteta otpadnih voda RNS
  • Sustav vrijedan 11 milijuna kuna pušten u rad

Zagreb, 17. rujna 2013.- Nakon ishođenja svih potrebnih dozvola u Rafineriji nafte Sisak pušten je u rad sustav dodatne obrade otpadnih voda, KROFTA. Navedeni sustav osigurava sekundarnu (flokulacija, flotacija) i tercijarnu (filtriranje, apsorpcija) obradu otpadnih voda.

Realizacijom ovog, 11 milijuna kuna vrijednog projekta, riješen je najkritičniji ispust otpadnih voda i time dodatno unaprijeđena kvaliteta otpadnih voda iz RNS.

Trenutno se u Rafineriji intenzivno radi na tri projekta; zatvaranje Blow down sustava na Koking postrojenju, zamjena koksnih komora, ugradnja nove rekompresijske stanice u sustav baklji, a svi za cilj imaju  zaštitu okoliša, povećanje sigurnosti, održavanje i zaštitu zdravlja, te poboljšanje učinkovitosti.

O INA Grupi
INA Grupa ima vodeću ulogu u naftnom poslovanju u Hrvatskoj te značajnu ulogu u regiji u istraživanju i proizvodnji nafte i plina, preradi nafte te distribuciji nafte i naftnih derivata. INA Grupu čini više društava kćeri u potpunom ili djelomičnom vlasništvu INA, d.d. Sjedište Grupe nalazi se u Zagrebu, Hrvatska. INA Grupa broji 13.854 zaposlenih. U području istraživanja i proizvodnje nafte i plina, INA danas posluje, osim u Hrvatskoj, u Angoli i Egiptu. Prerada nafte odvija se u Ininim rafinerijama nafte; RN Rijeka i RN Sisak, dok se regionalna maloprodajna mreža sastoji od 454 benzinskih postaja u Hrvatskoj i u susjednim zemljama.

PR          
Avenija Većeslava Holjevca 10
10020 Zagreb
Tel:  01 6450 552|Fax: 01 6452 406| @: pr@ina.hr Priloženi dokument