INA uvela sustav upravljanja energijom sukladno normi ISO 50001:2011

Zagreb, 7. prosinca 2015. – INA Grupa uspješno je završila certifikacijski proces koji je provela akreditirana neovisna kuća te je tako uvela sustav upravljanja energijom sukladno normi ISO 50001:2011 koja određuje zahtjeve sustava upravljanja energijom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Njenim uvođenjem uspostavljena je Energetska politika INA Grupe.

Sustav upravljanja energijom rezultat je rada isključivo internih stručnjaka te je realiziran bez korištenja dodatnih resursa, vanjskih savjetnika ili informatičkih rješenja. Projektni tim je kroz predani rad u zadanom roku od malo više od šest mjeseci osmislio i izgradio sustav upravljanja energijom te definirao tri opća cilja INA Grupe vezana za energiju: smanjenje potrošnje energije, optimizacija izvora energije i uvođenje novih oblika energije usklađenih s najboljim raspoloživim tehnikama u industriji.

Temeljno opredjeljenje INA Grupe u upravljanju energijom jest postizanje mjerljivih rezultata povezanih sa energetskom učinkovitošću, korištenjem energije i potrošnjom energije. U procesu odlučivanja pri dizajniranju i nabavi opreme, materijala ili usluga razmatra se potrošnja energije, a periodične prognoze korištenja energije omogućuju učinkovitije planiranje operativnih zadataka, investicija i pronalaženje novih poboljšanja sustavom upravljanja energijom.

O INA Grupi
INA Grupa ima vodeću ulogu u naftnom poslovanju u Hrvatskoj te značajnu ulogu u regiji u istraživanju i proizvodnji nafte i plina, preradi nafte te distribuciji nafte i naftnih derivata. INA Grupu čini više ovisnih društava u potpunom ili djelomičnom vlasništvu INA, d.d. Sjedište Grupe nalazi se u Zagrebu, Hrvatska. U području istraživanja i proizvodnje nafte i plina, INA danas posluje, osim u Hrvatskoj, u Angoli i Egiptu. Prerada nafte odvija se u Ininim rafinerijama nafte; RN Rijeka i RN Sisak, dok se regionalna maloprodajna mreža sastoji od 438 benzinskih postaja u Hrvatskoj i u susjednim zemljama.

PR          
Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb
Tel:  01 6450 552|Fax: 01 6452 406| @: pr@ina.hrPriloženi dokument