INA započela s primjenom diferenciranih cijena

Zagreb, 20. lipnja – Sukladno Pravilniku o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata (NN 37/2011), propisanog od strane Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, INA će od 21. lipnja iskoristiti mogućnost diferenciranih cijena na određenim lokacijama.
To znači da će INA na 37 postaja koja se nalaze na autocestama, podići cijene goriva za 2 do 5 lipa dok će na dodatnih 20 postaja izvan mreže autocesta gorivo imati snižene cijene također 2 do 5 lipa, ovisno o lokaciji.
Od ponoći 21. lipnja primijenit će se diferencirane cijene za goriva Eurosuper BS 95 i Eurodizel BS te Class goriva Eurosuper BS 95 Class i Eurodizel BS Class. Cijene će u odnosu na postaje koje nemaju mogućnost slobodnog formiranja maloprodajnih cijena biti nešto više, odnosno za 2 do 5 lipa, ovisno o lokaciji. Popis postaja s cjenikom goriva moći ćete od ponoći pronaći na Ininim Internet stranicama.
No, INA će promijeniti svoje maloprodajne cijene i na dodatnih 20 benzinskih postaja gdje će se spomenuta goriva prodavati po sniženim maloprodajnim cijenama u odnosu na cijene na ostalim postajama. Popis postaja sa cjenikom goriva moći ćete od ponoći također pronaći na www.ina.hr. Lokacije postaja na kojima se primjenjuju diferencirane cijene odabrane su sukladno okolnostima na mikro-tržištu, s posebnim naglaskom na mogućnost da se lokalnom stanovništvu omogući točenje goriva po nižim cijenama u odnosu na postaje koje se nalaze na autocestama.
Spomenute maloprodajne cijene vrijedit će do 27. lipnja kada slijedi uobičajena korekcija cijena goriva.Priloženi dokument