Inin Centar proizvodnje pod vodstvom g. Bengta Viktora Oldsberga

  • Međunarodni stručnjak s 30 godina relevantnog iskustva pridružuje se Ininom timu
  • Osnivanje Centra proizvodnje osnažuje Ininu predanost jačanju sustava prerade Ininih rafinerija

Zagreb, 24. srpnja, 2013. – Od 1. kolovoza 2013. godine Inin tim bit će osnažen dolaskom međunarodno priznatog menadžera za rafinerijsku preradu, g. Bengta Viktora Oldsberga, koji dolazi na poziciju direktora novoosnovanog Centra proizvodnje.
S brojnim uspjesima u dosadašnjoj karijeri i više od 30 godina iskustva u rafinerijskoj industriji, osobito u zemljama koje polažu veliku važnost na pitanja zaštite okoliša, g. Oldsberg će biti zadužen za dodatna poboljšanja poslovanja u rafinerijskom segmentu i jačanja sustava prerade u našim rafinerijama.
U vrijeme dok je bio član tima Shell Grupe, od 1982. do 2005., vodio je projekte u Švedskoj, Nizozemskoj i Australiji te obnašao različite upravljačke funkcije. Njegovo profesionalno iskustvo uključuje i rukovodeće pozicije u Preem Petroleum AB i Nynas AB. G. Oldsberg stekao je diplomu magistra znanosti kemijskog inženjerstva.

Novoosnovani Centar proizvodnje predstavlja primjenu najbolje međunarodne prakse, temeljene na iskustvima svjetskih naftnih kompanija.  Centar će, uz upravljanje zaštitom zdravlja, sigurnosti i okoliša, kao i kapitalnim investicijama,  biti usmjeren na jačanje procesa proizvodnje  i pozicije kompanije na međunarodnih rafinerijskim tržištima kako bi što spremnije odgovorila izazovima kojima je europska rafinerijska industrija izložena već neko vrijeme.

Poslovodstvo i radnici rafinerija će i dalje imati iste zadatke i odgovornosti.

O INA Grupi
INA Grupa ima vodeću ulogu u naftnom poslovanju u Hrvatskoj te značajnu ulogu u regiji u istraživanju i proizvodnji nafte i plina, preradi nafte te distribuciji nafte i naftnih derivata. INA Grupu čini više ovisnih društava u potpunom ili djelomičnom vlasništvu INA, d.d. Sjedište Grupe nalazi se u Zagrebu, Hrvatska. INA Grupa broji 13.854 zaposlenih. U području istraživanja i proizvodnje nafte i plina, INA danas posluje, osim u Hrvatskoj, u Angoli i Egiptu. Prerada nafte odvija se u Ininim rafinerijama nafte; RN Rijeka i RN Sisak, dok se regionalna maloprodajna mreža sastoji od 454 benzinskih postaja u Hrvatskoj i u susjednim zemljama.

PR         
Avenija Većeslava Holjevca 10
10020 Zagreb
Tel:  01 6450 552|Fax: 01 6452 406| @: pr@ina.hrPriloženi dokument