Kadrovske promjene u Ini

Zagreb, 26. travnja 2019. – S danom 1. svibnja 2019. na poziciju operativnog direktora Industrijskih servisa u Ini bit će imenovan g. Goran Pavlović. Industrijskim servisima je, kao vršitelj dužnosti, upravljao operativni direktor Usluga kupcima i maloprodaje g. Darko Markotić.

G. Pavlović dolazi s pozicije direktora Informatičkih servisa i direktora društava TRS i Plavi tim. Ini se pridružio 2008. godine došavši iz Zagrebačke banke gdje je radio na rukovodećim pozicijama. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu, a stručno se usavršavao na Hanley Management School u Velikoj Britaniji te polazio veći broj edukacija iz područja menadžmenta.

G. Pavlović ostaje direktor Informatičkih servisa i društva Plavi tim, dok G. Markotić ostaje na čelu organizacijske jedinice Usluga kupcima i maloprodaja.

O INA Grupi 
INA Grupa ima vodeću ulogu u naftnom poslovanju u Hrvatskoj te značajnu ulogu u regiji u istraživanju i proizvodnji nafte i plina, preradi nafte te distribuciji nafte i naftnih derivata. INA Grupu čini više ovisnih društava u potpunom ili djelomičnom vlasništvu INA, d.d. Sjedište Grupe nalazi se u Zagrebu, Hrvatska. U području istraživanja i proizvodnje nafte i plina, INA danas posluje, osim u Hrvatskoj, u Angoli i Egiptu. Prerada nafte odvija se u Ininim rafinerijama nafte; RN Rijeka i RN Sisak, dok se regionalna maloprodajna mreža sastoji od 500 maloprodajnih mjesta u Hrvatskoj i u susjednim zemljama. INA Grupa članica je MOL Grupe.

PR             
Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb
Tel:  01 6450 552|Fax: 01 6452 406| @: pr@ina.hrPriloženi dokument