Klinički bolnički centar Rijeka nabavio prijeko potreban uređaj uz pomoć Ine

 width=

Rijeka, 16. rujna 2021. – Zahvaljujući donaciji Ine, KBC Rijeka nabavila najsuvremeniji uređaj za 24-satnu pHmetriju s impedanzom koji će biti korišten na Klinici za pedijatriju. Njime će se uvelike pomoći pri dijagnostici bolesti jednjaka u djece i adolescenata.

„Pomagati zajednici u kojoj poslujemo nije samo naša dužnost, već i potreba, a posebno smo osjetljivi na one koji su najranjiviji. Tako smo i ovaj put odlučili donirati sredstva našim dugogodišnjim prijateljima u KBC-u Rijeka za kupnju uređaja koji će osigurati pravilnu i brzu dijagnostiku te tako ubrzati liječenje djece u Klinici za pedijatriju“, izjavio je Goran Pleše, operativni direktor Rafinerija i marketinga.

„Nabavom 24 satnog pHmetra osigurana je kvalitetna skrb za najmlađe pacijente čime će se unaprijediti dijagnostika bolesti probavnog sustava. Ovim putem omogućit će se precizna dijagnostika i ispravno liječenje uzroka smetnji“, rekao je prof. dr. Goran Palčevski, pročelnik Zavoda za gastroenterologiju, hepatologiju, endokrinologiju i nefrologiju.

„Ovo je još jedna u nizu vrijednih donacija koje je tvrtka INA namijenila riječkoj bolnici te smo vrlo zahvalni na ovom vidu podrške. Sofisticirana oprema omogućit će učinkovit rad zdravstvenih djelatnika te kontinuitet unaprjeđenja usluga u liječenju pacijenata dječje dobi“, istaknula je prof. dr. Jelena Roganović, predstojnica Klinike za pedijatriju.

S ciljem unapređenja dijagnostike, nabavke prijeko potrebnih uređaja, poboljšanja uvjeta smještaja i liječenja bolesnika, kao i uvjeta rada zdravstvenih djelatnika, INA je zdravstvenim ustanovama u Hrvatskoj ove godine donirala ukupno 1,4 milijuna kuna.

 

O INA Grupi

INA Grupa ima vodeću ulogu u naftnom poslovanju u Hrvatskoj te značajnu ulogu u regiji u istraživanju i proizvodnji nafte i plina, preradi nafte te distribuciji nafte i naftnih derivata. INA Grupu čini više ovisnih društava u potpunom ili djelomičnom vlasništvu INA, d.d. Sjedište Grupe nalazi se u Zagrebu, Hrvatska. U području istraživanja i proizvodnje nafte i plina, INA danas posluje, osim u Hrvatskoj, u Angoli i Egiptu. Prerada nafte odvija se u Rafineriji nafte Rijeka, dok se na industrijskoj lokaciji u Sisku razvijaju održive alternativne djelatnosti. Regionalna maloprodajna mreža sastoji od više od 500 maloprodajnih mjesta u Hrvatskoj i u susjednim zemljama. INA Grupa članica je MOL Grupe.

PR

Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb

Telefon:  01 6450 552|Fax: 01 6452 406| @: pr@ina.hr