Nerevidirani konsolidirani rezultati poslovanja financijske godine INA Grupe za godinu završenu na dan 31. prosinca 2008.