Obavijest za medije

Poštovani,

nastavno na netočne i znanstveno neutemeljene informacije koje je danas u medijima iznijela organizacija Greenpeace vezano uz situaciju s potonulom platformom Ivana D, a koje mogu nepotrebno uznemiriti javnost te nanose štetu kompaniji i ugledu Hrvatske, INA ističe sljedeće:

Nema propuštanja plina s platforme, a INA redovito nadzire njeno stanje koje je od potonuća do danas nepromijenjeno. U slučaju potencijalnog curenja plina, zbog visokog tlaka u plinskom ležištu, vidljivi mjehuri bili bi drastično veći od prikazanih, a ronioci ne bi bili u stanju ležerno roniti oko mjesta događaja. Vidljivi mjehuri su prirodna pojava ispuštanja mjehura iz pjeskovitog, odnosno muljevitog dna. Uz taloženje mulja i pijeska, sedimenti podzemlja Jadrana sadrže povećani udio organske tvari, čijom bakterijskom razgradnjom nastaje plin metan. Nakuplja se u rastresitim sedimentima morskog dna i izlazi u obliku mjehurića na površinu mora. Šire područje podmorja sjevernog Jadrana, kako na hrvatskoj tako i na talijanskoj strani, poznato je po toj pojavi koja se u Istri naziva ‘brombola’ te je posebno poznata ribarima od davnih vremena, jer predstavlja mjesto dobre ribolovne pošte. Brombole su zabilježene od Brijuna do ispred Novigrada. INA je također tijekom provođenja radova u tom području nebrojeno puta svjedočila tim prirodnim pojavama. Više o ovoj pojavi može se pronaći na internetu:

Razvoj marinske geologije u SR Hrvatskoj od 1951. do 1976. godine, Slobodan Alfirević

Strateška procjena utjecaja na okoliš Okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu

Naglašavamo da potonula platforma ne predstavlja sigurnosnu prijetnju ljudima ni okolišu. Mjesto događaja je označeno, a kompanija je postupala i nadalje će postupati prema uputama svih nadležnih institucija. Ističemo da približavanje mjestu događaja i ronjenje na lokaciji nije dopušteno bez posebnih dozvola nadležnih tijela.

Također demantiramo netočno iznesenu informaciju da je životni vijek platforme 20 godina. Činjenica je da je projektirani životni vijek platforme uz dodatne verifikacije 40 godina.

Nekoliko neovisnih institucija u proteklom je periodu provelo stručne istrage koje za cilj imaju utvrditi razloge pada platforme i predložiti daljnje postupanje. Cjelokupna istraga pod nadzorom je Povjerenstva za provođenje istrage Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, u kojem sudjeluju predstavnici svih relevantnih javnopravnih tijela. Nakon obavijesti o donesenim zaključcima kompanija će odmah izvijestiti javnost.