Objavljeni financijski rezultati za prvo tromjesečje 2011.

Ukupni rezultat INA Grupe ostvaren uprva tri mjeseca 2011. godine pokazuje znatno poboljšanje u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Neto dobit od 1.053 milijuna kuna u prvom tromjesečju 2011. godine, značajno je povoljnija u odnosu na gubitak od 131 milijun kuna u prvom tromjesečju 2010. godine. Posljedica je to nerealiziranih pozitivnih tečajnih razlika na revalorizirane kredite zbog slabijeg US dolara u odnosu na kunu na kraju prvog tromjesečja. Na rezultat su pozitivno utjecala i eksterna i interna kretanja te napori Ininog menadžmenta  u svrhu smanjenja operativnih troškova kroz upravljanje i kontrolu troškova.

U istom razdoblju EBITDA[1] je dosegla više od 2 milijarde kuna, u odnosu na 1,1 milijardu kuna u prvom tromjesečju 2010. Dobit iz osnovne djelatnosti bez jednokratnih stavki[2] iznosila je 1,3 milijarde kuna, u odnosu na 417 milijuna kuna dobiti iz osnovne djelatnosti bez jednokratnih stavki ostvarenih u istom razdoblju prošle godine. Poboljšani rezultati posljedica su, kako poboljšanog operativnog poslovanja, te utjecaja ostvarenja važnih strateških investicijskih projekata kao i općenito boljeg vanjskog okruženja.

Tijekom prvog tromjesečja 2011. godine, INA Grupa povećala je svoje prihode od prodaje za 23,2% uglavnom kao rezultat veće proizvodnje ugljikovodika u Sjevernom Jadranu i Siriji s jedne strane te, s druge strane, poboljšane situacije u vanjskom okruženju što je dodatno pozitivno utjecalo na rezultat kroz veće cijene sirove nafte u segmentu Istraživanja i proizvodnje, dok se doprinos poslovanja Rafinerija i marketinga također poboljšao, ali i dalje ostao negativan.

Ključne zadaće rukovodstva će biti daljnje poboljšanje efikasnosti poslovanja, razvoj i proširenje domaćeg i inozemnog portfelja u segmentu Istraživanja i proizvodnje kako bi se povećala naša razina rezervi, nastavak druge faze modernizacije rafinerija u svrhu jačanja tržišnog položaja i usredotočenje na revitalizaciju mreže benzinskih postaja. Naš cilj je unaprijediti INU da postane vodeća naftna kompanija u jugoistočnoj Europi.“ – izjavio je g.Zoltán Áldott, predsjednik Uprave Ine.


[1] EBITDA (zarada prije kamata i poreza)  + amortizacija + vrijednosno usklađenje + rezerviranja
[2]Jednokratne stavke  se odnose na umanjenje vrijednosti imovine,vrednovanje zaliha,  odgođeni porez, rezerviranja, otpremnine i jednokratni prihod.Priloženi dokument