Odgovor na upit

INA nikada nije izvodila metode masovnog hidrauličkog frakturiranja. Ono što se izvodi već više od pola stoljeća je metoda stimulacije bušotina u naftnim i plinskim ležištima kako bi se pospješila proizvodnja nafte i plina što ne može biti uzročnik potresa. To je znanstvena činjenica prihvaćena u cijelome svijetu, a koju su nakon potresa u Petrinji istaknuli i domaći znanstvenici s Geofizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta te Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta. Potresi su prirodne pojave koja nastaju duboko u unutrašnjosti zemlje i zabilježeni su svugdje u svijetu i prije ere proizvodnje nafte i plina.

Ležišta na kojima INA u Hrvatskoj izvodi stimulacije bušotina nalaze se na kopnu na dubinama do 2.000 m i udaljene su najmanje 50 ili više stotina kilometara od epicentra potresa koji se podsjećamo dogodio na rasjedu u dubini od 10.000 metara. Riječ je o operacijama konvencionalne stimulacije propusnih ležišta koje obuhvaćaju samo zonu oko bušotine. One nisu usporedive s operacijama masovnog hidrauličkog frakturiranja u kojima se primjenjuju visoki tlakovi i velike količine vode i fluida. Spomenuta metoda primjenjuje se u Sjevernoj Americi na formacijama koje obuhvaćaju debljinu sloja od nekoliko stotina metara i protežu se na površinama od nekoliko stotina tisuća četvornih metara. Nadalje, geološki uvjeti podzemlja u Hrvatskoj se, kao i u ostatku europskog kontinenta, značajno razlikuju od onih na kojima se masovno hidrauličko frakturiranje uspješno primjenjuje, odnosno slojevi se ne slamaju lako kao američki. Dodatno, dozvoljene količine fluida koje se utiskuju u ležišta u Europskoj uniji znatno su manje. Zaključno, potencijalni utjecaj ove dvije metode na procese u podzemlju nije moguće uspoređivati. Važno je napomenuti da tijekom izvođenja stimulacija bušotina ne dolazi do kontakta s pitkom vodom koja se nalazi na znatno manjim dubinama.

Nadalje, INA nije nositelj koncesije na istražnim područjima SA-7 i SA-12, a u 2020. je započela s 3D seizmičkim istraživanjima istražnog područja DR-03 koje se proteže kroz dio Podravine i Slavonije, odnosno Virovitičko-podravsku županiju. Kod seizmičkih metoda emitira se kratkotrajni impuls sile u podzemlje kako bi se snimili geološki elementi u podzemlju. Za to se koriste vibracijski kamioni koji se kreću prema utvrđenim pravcima što može podrazumijevati prolazak kroz poljoprivredna zemljišta s usjevima. Svu štetu koja pri tome može nastati na posjedima ili drugoj imovini INA uredno nadoknađuje vlasnicima. Seizmičkim snimanjem dobivaju se najkompletnije informacije o geološkom podzemlju. Osim za interpretaciju pojedinih litoloških cjelina ono služi i za definiranje u strukturno-tektonskom smislu što pomaže znanstvenicima i seizmolozima u razumijevanju rasjeda koji uzrokuju potrese. Prema zakonu sve kompanije, pa tako i INA dužne su prikupljene podatke dostaviti nadležnim tijelima u Republici Hrvatskoj.

Slijedom svega navedenog, ističemo da INA zagovara znanstveni pristup ovoj temi kako bi se spriječilo širenje neprovjerenih i lažnih informacija koje za posljedicu mogu imati izazivanje nelagode ili straha.