Održan sastanak Uprave Ine s predstavnicima reprezentativnih sindikata na temu programa INA R&M Novi smjer 2023.

Zagreb, 15. siječnja 2019. – Nastavno na najavu provođenja novog razvojnog programa INA R&M Novi smjer 2023., najavljenog u prosincu prošle godine, danas je, na inicijativu reprezentativnih sindikata, u poslovnim prostorima Ine održan sastanak članova Uprave i menadžmenta Ine s predstavnicima reprezentativnih sindikata. Radi se o čelnicima i predstavnicima Sindikata naftnog gospodarstva (SING), Sindikata naftne djelatnosti (INAŠ) i Samostalnog sindikata radnika u djelatnostima energetike, kemije i nemetala Hrvatske (EKN). 

U duhu dijaloga i otvorene komunikacije sa socijalnim partnerima, predstavnici kompanije i sindikata razgovarali su o novim strateškim smjernicama Ine, programu INA R&M Novi smjer 2023., te budućim planovima i aktivnostima vezanima uz razvoj i pojedinačnu održivost Ininih djelatnosti, a sindikati su detaljnije informirani i o daljnjim aktivnostima vezanima uz održivo poslovanje Rafinerija i marketinga.

Jedna od stavki sastanka bila je priprema prijedloga programa za radnike čiji bi potencijalni ključni elementi sadržavali i mogućnost edukacija i prekvalifikacija radnika. Razgovaralo se i o eventualnom višku radnika na lokaciji u Sisku te je naglašeno kako neće biti kolektivnog viška radnika u 2019. godini.

Također, predstavnici kompanije razgovarali su sa sindikatima o poslovnim inicijativama za lokaciju Sisak koje su predviđene novim programom. Prerada nafte u rafineriji planirana je do kraja prve polovice 2019. godine, nakon čega se očekuje početak procesa transformacije. Napomenuto je kako će se poslovne aktivnosti na lokaciji nastaviti transformacijom u industrijski centar koji će se razviti i ostati vrijedan dio INA Grupe. Ostali projekti, planirani u skladu sa strateškim smjernicama, uključivali bi proizvodnju bitumena, logističko središte, proizvodnju maziva i potencijalno rafineriju bio-komponenti.

Bilo je riječi i o trenutačnom statusu projekta postrojenja za obradu teških ostataka (DCU) u Rafineriji nafte Rijeka koje će podići konkurentnost Ininog rafinerijskog poslovanja na mediteranskom i regionalnom tržištu. Rijeka će postati vrhunska europska rafinerija s kapacitetom od 4,5 milijuna tona, što nadmašuje hrvatske potrebe od 2,7 milijuna tona te će omogućiti profitabilni izvozni potencijal u regiji. Konačna odluka o projektu bit će donesena ove godine. Postrojenje bi trebalo biti pušteno u rad 2023. godine.

Predstavnici Ine i sindikata nastavit će konstruktivne razgovore oko navedenih stavki i u budućnosti, a s ciljem kvalitetne suradnje na dobrobit kompanije i zaposlenika.

O INA Grupi 
INA Grupa ima vodeću ulogu u naftnom poslovanju u Hrvatskoj te značajnu ulogu u regiji u istraživanju i proizvodnji nafte i plina, preradi nafte te distribuciji nafte i naftnih derivata. INA Grupu čini više ovisnih društava u potpunom ili djelomičnom vlasništvu INA, d.d. Sjedište Grupe nalazi se u Zagrebu, Hrvatska. U području istraživanja i proizvodnje nafte i plina, INA danas posluje, osim u Hrvatskoj, u Angoli i Egiptu. Prerada nafte odvija se u Ininim rafinerijama nafte; RN Rijeka i RN Sisak, dok se regionalna maloprodajna mreža sastoji od 500 maloprodajnih mjesta u Hrvatskoj i u susjednim zemljama. INA Grupa je članica MOL Grupe.

PR             
Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb
Tel:  01 6450 552|Fax: 01 6452 406| @: pr@ina.hrPriloženi dokument