Održan sastanak Uprave Ine s predstavnicima sindikata

Zagreb, 9. veljače 2018. – Na inicijativu triju reprezentativnih sindikata koji djeluju u Ini – INAŠ-Sindikat naftne djelatnosti, Samostalni sindikat EKN-a i Sindikat naftnog gospodarstva – jučer je u poslovnim prostorima Ine održan sastanak članova Uprave i menadžmenta Ine s čelnicima i predstavnicima sindikata.

Tema sastanka bile su organizacijske promjene u Rafineriji nafte Sisak koje je INA najavila u siječnju. U duhu dijaloga i otvorene komunikacije sa socijalnim partnerima, predstavnici kompanije odgovorili su na postavljena pitanja te su predstavnicima sindikata dali detaljnija obrazloženja navedene poslovne odluke koju je INA donijela s ciljem optimizacije rafinerijskog poslovanja i smanjenja gubitaka koje Rafinerija nafte Sisak generira.Priloženi dokument