Održana Glavna skupština Ine

Održana Glavna skupština Ine

Zagreb, 14. lipnja 2017. – INA-Industrija nafte, d.d. održala je danas Redovnu glavnu skupštinu na kojoj je bilo prisutno 9.783.474 glasova ili 97,83% od ukupno 10.000.000 glasova.
Dioničarima je na Skupštini prezentirano godišnje konsolidirano i nekonsolidirano financijsko izvješće s Izvješćem nezavisnog revizora za 2016. godinu i Izvješće o stanju Društva i INA Grupe u 2016. godini te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2016. godini.
Na Skupštini je potrebnom većinom glasova donesena Odluka o rasporedu dobiti INA, d.d. za 2016. godinu, kao i razrješnica članovima Uprave i Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2016. Također, donesena je Odluka o izboru revizora Društva za 2017. godinu, kao i Odluka o izmjenama predmeta poslovanja Društva – dopuna djelatnosti, te Odluka o izmjenama i dopunama Statuta INA, d.d. te je usvojen potpuni tekst Statuta (detalji dostupni na Ininoj web stranici).
Opozvan je član Nadzornog odbora Ine Dario Čehić te je imenovan novi član Damir Mikuljan.

O INA Grupi
INA Grupa ima vodeću ulogu u naftnom poslovanju u Hrvatskoj te značajnu ulogu u regiji u istraživanju i proizvodnji nafte i plina, preradi nafte te distribuciji nafte i naftnih derivata. INA Grupu čini više ovisnih društava u potpunom ili djelomičnom vlasništvu INA, d.d. Sjedište Grupe nalazi se u Zagrebu, Hrvatska. U području istraživanja i proizvodnje nafte i plina, INA danas posluje, osim u Hrvatskoj, u Angoli i Egiptu. Prerada nafte odvija se u Ininim rafinerijama nafte; RN Rijeka i RN Sisak, dok se regionalna maloprodajna mreža sastoji od 495 benzinskih postaja u Hrvatskoj i u susjednim zemljama.

PR          
Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb
Tel:  01 6450 552|Fax: 01 6452 406| @: pr@ina.hrPriloženi dokument