Održana Glavna skupština Ine

Zagreb, 14. lipnja 2024. – Na danas održanoj Glavnoj skupštini Ine dioničarima je prezentirano godišnje konsolidirano i nekonsolidirano financijsko izvješće s Izvješćem nezavisnog revizora za 2023. godinu, Izvješće o stanju Društva i INA Grupe u 2023. godini i Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2023. godini.

Društvo INA, d.d. u 2023. godini ostvarilo je neto dobit u iznosu od 224.014.076,81 eura. Dio neto dobiti u iznosu od 11.200.703,84 eura raspodijelit će se u zakonske rezerve. Dividenda će se isplatiti u iznosu od 240 milijuna eura, što iznosi 24 eura po dionici. Dividenda će se isplatiti iz dijela neto dobiti Društva iz 2023. godine u iznosu od 212.813.372,97 eura te iz zadržane dobiti iz 2022. godine u iznosu od 27.186.627,03 eura. Svi dioničari koji na dan 19. lipnja 2024. budu evidentirani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva stječu pravo na isplatu dividende do 12. srpnja 2024. 

Na prijedlog dioničara Republike Hrvatske, članovima Nadzornog odbora Damiru Mikuljanu, Branimiru Škurli i Ivi Ivančiću mandati su produženi na daljnjih šest mjeseci.

O INA Grupi

INA Grupa ima vodeću ulogu u naftnom poslovanju u Hrvatskoj te važnu ulogu u regiji u istraživanju i proizvodnji nafte i plina, preradi nafte te distribuciji nafte i naftnih derivata. Tvrtku čini više ovisnih društava u potpunom ili djelomičnom vlasništvu INA, d.d. Sjedište Grupe nalazi se u Zagrebu, Hrvatska. U području istraživanja i proizvodnje nafte i plina INA danas posluje u Hrvatskoj i Egiptu. Prerada nafte odvija se u Rafineriji nafte Rijeka, dok se na industrijskoj lokaciji u Sisku razvijaju održive alternativne djelatnosti. Regionalna maloprodajna mreža sastoji se od više od 500 maloprodajnih mjesta u Hrvatskoj i susjednim zemljama. INA Grupa članica je MOL Grupe.

PR          

Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb

Telefon:  01 6450 552| @: pr@ina.hr