Održana Redovna glavna skupština Društva

Zagreb, 5. lipnja – INA – INDUSTRIJA NAFTE, d.d. održala je Redovnu glavnu skupštinu Društva na kojoj je bilo prisutno 9.830.706 glasova ili 98,3% od ukupno 10.000.000 glasova.

Na Skupštini su potrebnom većinom glasova, među ostalim, donesene odluke o dopuni djelatnosti kompanije, usvojen je potpuni tekst Statuta INA, d.d., dana je razrješnica članovima Uprave i Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2012. te je donesena odluka o izboru revizora.
Dioničarima su na Skupštini prezentirana Konsolidirana i nekonsolidirana financijska izvješća za 2012. s izvješćem neovisnog revizora, Izvješće o stanju Društva i INA Grupe u 2012. te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2012.

U skladu s predloženim, Glavna skupština je donijela odluku o isplati dividende dioničarima u ukupnom iznosu od 343.6 milijuna kn, odnosno 34,36 kn po dionici. Dioničari će steći pravo isplate dividende 17. lipnja 2013. Dividenda će se isplatiti u novcu, evidentiranim dioničarima, najkasnije do 17. srpnja 2013.Priloženi dokument