Održana sjednica Glavne skupštine Društva

Na Skupštini su potrebnom većinom glasova, a sukladno dnevnom redu, međuostalim donesene odluke o dopuni djelatnosti kompanije te je usvojen pročišćeni tekst Statuta INA,  d.d., dana je razrješnica članovima Uprave i Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2010., te je donesena odluka o izboru revizora.
Dioničarima su na Skupštini prezentirana Konsolidirana i nekonsolidirana financijska izvješća za 2010. s izvješćem neovisnog revizora, Izvješće o stanju Društva i INA Grupe u 2010. te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2010.

Osim toga, donesena je odluka o raspodjeli dobiti INA, d.d. u 2010.  Prema odluci Skupštine, a kao što je predloženo od strane dvaju glavnih dioničara, Vlade Republike Hrvatske i MOL-a, 50% konsolidirane neto dobiti INA Grupe, odnosno 480.5 milijuna kuna, bit će isplaćeno kao dividenda, koja će se raspodijeliti dioničarima sukladno njihovim udjelima u kapitalu.

Ispred prisutnih dioničara na Glavnoj skupštini, Zoltán Áldott, predsjednik Uprave Ine i András Huszár, izvršni direktor Ine za financije, održali su prezentaciju u kojoj su se osvrnuli na najvažnije događaje i značajke Ininog poslovanja u prošloj godini, te još jednom istaknuli kako je prošla godina bila ključna za financijsku stabilizaciju kompanije te da su je obilježile intenzivne investicijske aktivnosti. „Stabiliziranjem Inine financijske pozicije i dovršetkom naših najvećih ulagačkih projekata u 2010., postavili smo Inu na progresivni put rasta. Naš trenutni gospodarski uspjeh je vrlo važan alat za postizanje održivog rasta poslovanja u skladu s ovlastima koje su odobrili dioničari.
INA namjerava i hoće ostati pozitivna sila, pravi pokretač hrvatskog gospodarstva, snažan partner Vlade u postizanju ciljeva energetske politike, prvi izbor za potrošače u regiji, ali također i magnet za nove, mlade talente. Ovo je ambiciozan, ali izvediv cilj. U prilog tomu najviše govori 14.000 prijava za radna mjesta u Ini koje nam je više od 3000 diplomanata uputilo posljednjih mjeseci putem našeg Growww programa privlačenja mladih talenata. To znači da, poredfinancijskih i poslovnih krugova, i buduće generacije mladih obrazovanih ljudi također potvrđuju da je INA na pravom putu.“- rekao je ovim povodom g. Áldott.Priloženi dokument