Održana sjednica Glavne skupštine Društva

INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d. održala je 19. lipnja u Upravnoj zgradi u Zagrebu sjednicu Glavne skupštine, na kojoj je bilo prisutno 9.566.197 glasova ili 95,662% od ukupno 10.000.000 glasova.

Na Skupštini su potrebnom većinom glasova međuostalim donesene odluke o dopuni djelatnosti kompanije te je usvojen potpuni tekst Statuta INA, d.d., dana je razrješnica članovima Uprave i Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2011., te je donesena odluka o izboru revizora.
Dioničarima su na Skupštini prezentirana Konsolidirana i nekonsolidirana financijska izvješća za 2011. s izvješćem neovisnog revizora, Izvješće o stanju Društva i INA Grupe u 2011. te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2011.

Osim toga, donesena je odluka o raspodjeli dobiti INA, d.d. u 2011. godini te se ista raspoređuje u zakonske rezerve u iznosu od 98.336.771,17 kuna i zadržanu dobit u iznosu  od 1.868.398.652,31 kuna.

Ispred prisutnih dioničara na Glavnoj skupštini, Zoltán Áldott, predsjednik Uprave Ine i András Huszár, izvršni direktor Ine za Financije, održali su prezentaciju u kojoj su se osvrnuli na ključne događaje u Hrvatskoj i okruženju koji su obilježili poslovanje kompanije tijekom prošle godine, kao i na financijske pokazatelje po pojedinim temeljnim djelatnostima. Osim toga, g. Áldott istaknuo je važnost velikog investicijskog ciklusa koji INA pokreće vrijednog više od dvije milijarde kuna samo ove godine, odnosno većeg od cjelokupne neto dobiti u 2011. godini. Također je pozdravio odluku glavnih dioničara o zadržavanju dobiti unutar kompanije kako bi se stvorila osnova za dugoročni rast.

„Pred rukovodstvom kompanije veliki su izazovi – s jedne strane suočavamo se s promjenjivim vanjskim okruženjem koje značajno utječe na financijsku poziciju kompanije, a s druge strane iznimnim ulaganjima, koja će u narednom razdoblju biti posebno intenzivna upravo u Hrvatskoj, nastojimo osigurati budućnost kompanije i u nepredvidivim godinama koje su pred nama. U tom smislu rukovodstvo kompanije fokusirano je na daljnje unapređenje učinkovitosti i korištenje vlastitih resursa kako bi odgovorilo na prilike na tržištu. S jasnom vizijom što želimo biti – utjecajni regionalni igrač – svjesni smo da smo postavili ambiciozni cilj, no uz podršku Ininih dvaju najvećih dioničara, Vlade RH i MOL-a, uvjereni smo da možemo ostvariti planirano te time potvrditi svoj status pokretača hrvatskog gospodarstva.“ – izjavio je g. Áldott.Priloženi dokument