Održana sjednica Nadzornog odbora Ine

Zagreb, 22. ožujka 2017. – Na današnjoj sjednici Nadzorni odbor Ine ponovno je imenovao Zoltána Áldotta za predsjednika Uprave Ine te Niku Dalića, Gábora Horvátha, Ivana Krešića, Davora Mayera i Pétera Rataticsa za članove Uprave Ine za razdoblje od 1. travnja 2017. do 31. ožujka 2018.
Nadzorni odbor je također dao suglasnost na revidirane financijske izvještaje za godinu završenu na dan 31.12.2016. s izvještajem neovisnog revizora te je razmatrao i Izvješće o stanju društva INA Grupe za poslovnu godinu 2016. na koje nije imao primjedbi. Na  istoj  sjednici  Uprava  i  Nadzorni  odbor  usuglasili  su  prijedlog o isplati 152 milijuna kuna dobiti kao dividende.
Financijska izvješća objavljena su na Ininoj službenoj internet stranici, na stranici Zagrebačke burze te su dostavljena HINA-i i Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.

O INA Grupi
INA Grupa ima vodeću ulogu u naftnom poslovanju u Hrvatskoj te značajnu ulogu u regiji u istraživanju i proizvodnji nafte i plina, preradi nafte te distribuciji nafte i naftnih derivata. INA Grupu čini više ovisnih društava u potpunom ili djelomičnom vlasništvu INA, d.d. Sjedište Grupe nalazi se u Zagrebu, Hrvatska. U području istraživanja i proizvodnje nafte i plina, INA danas posluje, osim u Hrvatskoj, u Angoli i Egiptu. Prerada nafte odvija se u Ininim rafinerijama nafte; RN Rijeka i RN Sisak, dok se regionalna maloprodajna mreža sastoji od 495 benzinskih postaja u Hrvatskoj i u susjednim zemljama.

PR          
Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb
Tel:  01 6450 552|Fax: 01 6452 406| @: pr@ina.hrPriloženi dokument