Održana sjednica Nadzornog odbora Ine

Zagreb, 31. ožujka 2015. – Na sjednici Nadzornog odbora Ine održanoj 31. ožujka 2015., Nadzorni odbor ponovno je imenovao Zoltána Áldotta za predsjednika Uprave Ine te Niku Dalića, Gábora Horvátha, Ivana Krešića, Davora Mayera i Pétera Rataticsa za članove Uprave Ine za razdoblje od 1. travnja 2015. do 31. ožujka 2016.
Nadzorni odbor je također dao suglasnost na revidirane financijske izvještaje za godinu završenu na dan 31.12.2014. s izvještajem neovisnog revizora te je razmatrao i Izvješće o stanju društva INA Grupe za poslovnu godinu 2014. te nije imao primjedbi na dostavljeno izvješće. Nadzorni odbor je također dao suglasnost na prijedlog Uprave o uporabi dobitka za pokriću gubitka akumuliranog na stavci kapitala.
Financijska izvješća objavljena su na Internet stranici društva (www.ina.hr), Zagrebačke burze te su dostavljena HINA-i i Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.

O INA Grupi
INA Grupa ima vodeću ulogu u naftnom poslovanju u Hrvatskoj te značajnu ulogu u regiji u istraživanju i proizvodnji nafte i plina, preradi nafte te distribuciji nafte i naftnih derivata. INA Grupu čini više ovisnih društava u potpunom ili djelomičnom vlasništvu INA, d.d. Sjedište Grupe nalazi se u Zagrebu, Hrvatska. U području istraživanja i proizvodnje nafte i plina, INA danas posluje, osim u Hrvatskoj, u Angoli i Egiptu. Prerada nafte odvija se u Ininim rafinerijama nafte; RN Rijeka i RN Sisak, dok se regionalna maloprodajna mreža sastoji od 442 benzinskih postaja u Hrvatskoj i u susjednim zemljama.

PR          
Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb
Tel:  01 6450 552|Fax: 01 6452 406| @: pr@ina.hrPriloženi dokument