Otvoreno pismo Uprave INA, d.d.

Tijekom priprema za proteklu zimsku sezonu, INA-Industrija nafte, d.d. (INA) je putem svoje tvrtke Prirodni plin d.o.o. (Prirodni plin) napunila jedino domaće skladište plina s preko 550 milijuna kubičnih metara prirodnog plina i time se pobrinula da niti jedno kućanstvo ili industrijski potrošač ne ostane bez adekvatne opskrbe, pa čak ni tijekom najnižih zimskih temperatura. Postupali smo u dobroj vjeri i odgovorno u skladu s našom dugogodišnjom ulogom na tržištu tijekom koje smo uvijek osiguravali sigurnu i neprekinutu opskrbu naših potrošača.

Zbog blage zime i niske potrošnje  završili smo zimsku sezonu sa značajnom zalihom plina u skladištu, što je uobičajen slučaj za ovakvu vrstu podzemnih skladišta i naročito važno za sigurnost opskrbe. Krajem zime dogodile su se promjene regulative vezane za tržište plina te od 1. travnja 2014. INA i Prirodni plin prestaju biti zaduženi za opskrbu kućanstava, a tu ulogu preuzima Hrvatska elektropriveda, d.d. (HEP) koji je u državnom vlasništvu. Vlada je isto tako svojom Odlukom HEP-u dodijelila većinu kapaciteta skladišta i ujedno INA-i ostavila nerealno kratko prijelazno razdoblje da proda svoje preostale količine iz skladišta koje su krajem veljače, kada je Vlada donijela svoje odluke, još uvijek činile više od 40% ukupnog volumena skladišta.
Iako je INA putem Prirodnog plina na temelju stvarnih poslovnih potreba vlastite  proizvodnje i preostalih  komercijalnih aktivnosti podnijela zahtjev u namjeri da zadrži dovoljno kapaciteta skladišta, Podzemno skladište plina d.o.o. (PSP d.o.o.) još jedna tvrtka u državnom vlasništvu, nije odobrila dostatne skladišne kapacitete.

Svi ti faktori zajedno spriječili su INA-u da na uobičajen način povuče i proda velik dio svog plina, gotovo 200 milijuna kubičnih metara. Navedena količina plina usporediva je s godišnjom potrošnjom kućanstava u Gradu Zagrebu.

PSP d.o.o. trenutno vrši prisilnu prodaju nepovučenih zaliha plina u vlasništvu Prirodnog plina/INA-e, pozivajući se na primjenu najbolje europske prakse. Ovo ne samo da je štetno i nekorektno zbog manjka stvarne konkurencije za ove količine plina, već je gledajući iz perspektive opskrbe tržišta i usluge skladištenja i nepotrebno, jer se sve relevantne usluge drugim korisnicima skladišta mogu  ispuniti i bez prisilne prodaje plina u vlasništvu Prirodnog plina. U prva dva kruga ovog „otvorenog“ postupka prodaje, u kojem, prema definiranim pravilima natječaja, mogu sudjelovati jedino HEP, Prvo plinarsko društvo d.o.o. (PPD) i MET Croatia Energy Trade d.o.o. (MET) te kupiti plin po cijeni od 25% tržišne vrijednosti plina, još uvijek nije zaprimljena niti jedna ponuda, tako da cijena u postupku prodaje i dalje pada. Ukoliko se postupak prodaje nastavi , prodaja bi mogla nanijeti Prirodnom plinu/INA-i štetu od približno 350 milijuna kuna, omogućujući pri tome prijenos tog iznosa tvrtkama u vlasništvu države, ali i privatnim tvrtkama. Na taj način PPD ili MET, na primjer, u spomenutom otvorenom postupku prodaje mogu kupiti plin za manje od 60 lipa po kubičnom metru, dok se istovremeno plin prodaje zagrebačkim kućanstvima za pet puta veći iznos.

Gubici prihoda, koji bi mogli dosegnuti iznos veći od 20% ulaganja u Hrvatskoj prošle godine, u velikoj će mjeri utjecati  na INA-ina dostupna sredstva za ulaganja u Hrvatskoj i ugroziti velik broj radnih mjesta u Društvu. Vjerujemo da ni jedno ni drugo nije u interesu Vlade RH.
Obrativši se svim relevantnim regulatornim institucijama, tijelima Vlade i tržišnim sudionicima, Uprava INA-e je napravila sve što je u njenoj moći kako bi spriječila prisilnu prodaju, bilo nastojeći prodati plin ili pokušavajući osigurati dostatne skladišne kapacitete barem na privremenoj osnovi. Odgovori su ili bili negativni  ili su izostali.

Budući da smo iscrpili sve druge mogućnosti, jedini mogući način kako spriječiti nanošenje štete INA-i je brza reakcija Vlade da zaustavi ovu neodgovornu i štetnu aukciju. Stoga mi, Uprava INA-e, zastupajući sve dioničare društva kao i interese svih zaposlenika društva, javno pozivamo Vladu Republike Hrvatske i osobno ministra gospodarstva, da usvoje sve potrebne mjere kako bi se zaustavio postupak prodaje od strane PSP d.o.o. te da se, barem privremeno dodijele dostatni kapaciteti skladišta Prirodnom plinu/INA-i kako bi mogli uredno povući i prodati plin po realnim tržišnim uvjetima.

Uprava INA, d.d.Priloženi dokument