Perači volonteri na 147 Ininih postaja tijekom ljetne sezone

Zagreb, 6. srpnja – Imajući u vidu izrazito povećan opseg rada dijela Ininih benzinskih postaja tijekom turističke sezone, a sukladno velikom interesu, INA će, pored aktivnijeg angažmana prodajnog osoblja, angažirati i perači vjetrobranskih stakala od 1. srpnja do 31. kolovoza. Tako će perači biti angažirani na ukupno 147 Ininih benzinskih postaja, sa po dvoje perača u svakoj smjeni, a svaki od perača bit će angažiran na razdoblje od dva tjedna. Benzinske postaje na kojima će biti angažirani perači izrazito su sezonalno – turističkog karaktera te na njima očekujemo povećani broj domaćih i stranih korisnika tijekom ljetnih mjeseci.

Prošlih godina na ovaj način na Ininim postajama volontiralo je nekoliko tisuća studenata i učenika na poslovima perača stakala, a uvjet za dobivanje odobrenja je bila punoljetnost, odnosno navršenih 18 godina, što će biti uvjet i u ovoj sezoni.
Ove godine nastavljamo s programima unapređenja usluge koju pružamo našim kupcima, te smo tako pokrenuli brojne inicijative i edukativne treninge kako bismo kroz aktivni doprinos Ininih djelatnika osigurali visoku kvalitetu usluge na Ininim maloprodajnim mjestima, a vjerujemo da će nam u ostvarivanju ovog cilja pomoći i perači volonteri koji će biti angažirani na postajama.

Priloženi dokument