Počinje prodaja plina iz skladišta Okoli

  • gubitak u prihodu za Prirodni plin mogao bi iznositi gotovo 350 milijuna kuna
  • svi zahtjevi za produženjem roka za povlačenje plina odbijeni

Zagreb, 11. travnja – Jučer su na službenoj web stranici PSP d.o.o. objavljena Pravila i uvjeti otvorenog postupka prodaje nepovučenog plina u skladištu kojima se određuje rok od osam dana za dobrovoljnu prodaju nepovučenog plina, a nakon čega slijedi prisilna prodaja. Rok za dobrovoljnu prodaju, temeljem prethodne obavijesti dobivene od PSP d.o.o., dan društvu Prirodni plin d.o.o., ističe danas, 11. travnja, iako je dokument kojim se objavljuju uvjeti prodaje objavljen tek jučer.
Otvoreni postupak prodaje provest će se u četiri kruga, dok bi u završnom krugu cijena mogla iznositi samo 25 posto od početne cijene od 2,29 kn/m3, a obuhvatit će 193 milijuna m3 plina u vlasništvu Prirodnog plina. U tom slučaju bi gubitak u prihodu za kompaniju Prirodni plin d.o.o. iznosio gotovo 350 milijuna kn.

Naime, Prirodnom plinu d.o.o. u skladištu je preostalo nešto više od 200 milijuna m3 plina, odnosno gotovo 40 posto od ukupnog skladišnog kapaciteta, za koji, po donošenju odluke Vlade RH o izravnoj dodjeli  70 posto skladišnih kapaciteta HEP-u, nije uspio osigurati skladišne kapacitete. Do 1. travnja ove godine, sukladno zakonskoj obvezi,  Prirodni plin d.o.o. je u podzemnom  skladištu Okoli zadržao značajne količine plina kako bi omogućio sigurnu opskrbu kućanstava. Promjenom regulative, Prirodni plin d.o.o. našao se u situaciji da navedeni plin mora hitno prodati, a što nije bilo moguće ostvariti i zbog dinamike povlačenja plina iz skladišta. Od Ministarstva gospodarstva, HERA-e  i PSP  d.o.o. zatraženo je  da se kompaniji omogući  povlačenje ovog plina, odnosno prodaja na tržištu do kraja srpnja, a  što ni na koji način ne bi ometalo skladištenje plina za druge korisnike skladišta kao ni opskrbu tržišta. Svi zahtjevi su odbijeni. Prirodni plin d.o.o. obratio se i trenutnim korisnicima skladišta (HEP, PPD, MET), no kako su bili upoznati da će prisilna prodaja uslijediti u narednom razdoblju te da će se plin prodavati po sniženoj cijeni, nisu odgovorili na ponudu.

INA ovakvo postupanje smatra izuzetno nekorektnim i štetnim za kompaniju, pri čemu su sve zainteresirane strane znale kakvu bi posljedicu odluka Vlade RH, bez prijelaznog razdoblja u kojem bi se omogućilo povlačenje plina iz skladišta,  imala za Prirodni plin d.o.o. s obzirom da je u vrijeme donošenja nove regulative bilo jasno da Prirodni plin u skladištu ima velike količine plina koje neće moći povući do isteka ugovora. Ovakve odluke uništavaju vrijednost kompanije stavljajući Inu u nepovoljnu tržišnu poziciju u usporedbi s njenim konkurentima.Priloženi dokument