Pokrenut postupak naplate

Danas je pokrenut postupak prisilne naplate ukupnog dospjelog dugovanja društva DIOKI prema Ini, d.d. za isporučeni etan te prema Prirodnom plinu d.o.o. za isporučeni prirodni plin.Priloženi dokument