Pokrenut proces nadomjesne sudske odluke otkazivanja ugovora o radu za g. Predraga Sekulića

Zagreb, 4. studenog 2017. – Budući da g. Sekulić opetovano krši odredbe Ininog Pravilnika o radu i drugih internih akata, i to unatoč prethodno izrečena dva upozorenja o obvezama iz radnog odnosa i mogućnosti otkaza, pokrenut je proces nadomjesne sudske odluke otkazivanja ugovora o radu za g. Sekulića.

Naime, g. Sekulić u svojim medijskim istupima iznosio je netočne tvrdnje o poslovanju kompanije te podatke koji spadaju u domenu poslovne tajne, kao i dovodio u pitanje vjerodostojnost Ininih financijskih izvještaja.

Prekršio je niz zakona, internih akata i etička načela INA Grupe na način da je u svojim istupima diskriminirao i vrijeđao, naročito po nacionalnoj osnovi, što šteti ugledu kompanije. Također, neovlašteno je ulazio u poslovni prostor te je prekršio propise o sigurnosti i zaštiti na radu i propise o zaštiti od požara koji su u Ini ne samo zakonska obveza, već i apsolutni prioritet.

Zaključno, u Ini ne osporavamo prava radnika na javno istupanje i djelovanje, no svojim nesavjesnim ponašanjem g. Sekulić ne samo da narušava imidž kompanije, već i stvara tenzije među ostalim zaposlenicima te obmanjuje javnost, pa je ova odluka donesena na dobrobit kompanije i svih njenih dionika.

O INA Grupi
INA Grupa ima vodeću ulogu u naftnom poslovanju u Hrvatskoj te značajnu ulogu u regiji u istraživanju i proizvodnji nafte i plina, preradi nafte te distribuciji nafte i naftnih derivata. INA Grupu čini više ovisnih društava u potpunom ili djelomičnom vlasništvu INA, d.d. Sjedište Grupe nalazi se u Zagrebu, Hrvatska. U području istraživanja i proizvodnje nafte i plina, INA danas posluje, osim u Hrvatskoj, u Angoli i Egiptu. Prerada nafte odvija se u Ininim rafinerijama nafte; RN Rijeka i RN Sisak, dok se regionalna maloprodajna mreža sastoji od 494 benzinske postaje u Hrvatskoj i u susjednim zemljama.

PR          
Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb
Tel:  01 6450 552|Fax: 01 6452 406| @: pr@ina.hrPriloženi dokument