Potpisan Ugovor o kreditu

Zagreb/London, 4. travanj – INA je potpisala ugovor o dugoročnom viševalutnom revolving kreditu vrijednom 400 milijuna USD. U ime Ine ugovor je potpisao g. Zoltán Áldott, predsjednik Uprave te g. Niko Dalić, član Uprave. Kredit, koji je realiziran na međunarodnom tržištu, koristit će se za opće korporativne svrhe. Dospijeće kredita je tri godine, s opcijom produženja za 1+1 godinu.

Zajmodavci ovog kredita su 12 međunarodnih i domaćih banaka, među kojima su ovlašteni glavni ugovaratelji: Erste Group Bank AG, ING Bank N.V., Privredna banka Zagreb d.d./CIB Bank Ltd., Raiffeisen Bank International AG. i Sberbank d.d. Ostale banke koje sudjeluju u kreditu su The Bank of Tokyo–Mitsubishi UFJ, Ltd., BayernLB, Natixis, Societe Generale-Splitska banka d.d., Amsterdam Trade Bank N.V. i KDB Bank (Hungary) Ltd..

„Kredit će, osim za opće svrhe, djelomično biti korišten i za refinanciranje postojećeg kredita koji dospijeva u travnju 2013. Vrlo smo zadovoljni ugovaranjem tako povoljnih uvjeta, što će nam pomoći da nastavimo s našim planovima i ostvarimo daljnju stabilnost. Ovakva financijska podrška doprinijet će i ostvarivanju dugoročno održivog rasta, pozicionirajući kompaniju jasno ispred njenih ključnih regionalnih konkurenata.
Pored toga, ovo je također dokaz da je naša kompanija i dalje prepoznata kao ugledan partner na međunarodnim financijskim tržištima, što nas čini ponosnima.“ – rekao je g. Áldott ovom prilikom.

Ovlašteni glavni ugovaratelji, Erste Group Bank AG, ING Bank N.V., Privredna banka Zagreb d.d./CIB Bank Ltd., Raiffeisen Bank International AG i Sberbank d.d. pozdravili su Inine napore za podizanjem sredstava na međunarodnom kreditnom tržištu s ciljem zadržavanja održive i zdrave financijske podrške za dugoročno poslovanje ove kompanije. „Kontinuirano prepoznajemo Ininu snagu i ambiciju da nastavi sa svojom misijom da postane uvažen tržišni igrač u jugoistočnoj Europi. Zadovoljstvo nam je surađivati s takvim kompanijama i biti u mogućnosti pružiti financijsku potporu za postizanje planiranih ciljeva.“ – zaključili su g. Friedrich Hondl (Erste Bank) i Istvan Salgo (ING Bank), predstavnici koordinatora kreditne transakcije.

Uz navedeni ugovor o kreditu, INA je potpisala ugovor o dugoročnom intrakompanijskom zajmu koji je dan na raspolaganje od strane MOL Grupe te kojim je interkompanijsko financiranje povećano s 200 milijuna USD na 300 milijuna USD.Priloženi dokument