Potvrđeno oštećenje platforme Ivana D

Pula, 10. prosinca 2020. Poboljšanje vremenskih uvjeta danas je omogućilo obilazak lokacije eksploatacijskog odobalnog objekta Ivane D brodom te angažman podvodne robotske ronilice. Potvrđeno je da se objekt u cijelosti nalazi na morskome dnu.

Nakon što je 5. prosinca uslijed jakog vjetra i velikih valova na sjevernom Jadranu došlo  do gubitka procesne komunikacije i navigacijskog sustava, a potom i vizualnog kontakta s nenastanjenim eksploatacijskim odobalnim objektom Ivanom D, danas su Inini stručnjaci zajedno s predstavnicima nadležnih tijela –  energetskim inspektorom za naftno rudarstvo Državnog inspektorata, inspektorom sigurnosti plovidbe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te predstavnikom Koordinacije za sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika obavili pregled morske površine i morskog dna na lokaciji.

Pregledom i nadzorom na lokaciji utvrđeno je da je došlo do oštećenja, odnosno puknuća na mjestima spajanja platforme s utemeljenim pilotima,  dok cijevi koje vode iz bušotine do površinskog dijela platforme nisu pukle već su se savinule i nalaze se na dnu zajedno s površinskim dijelom platforme. Nije uočeno nikakvo propuštanje što potvrđuje da su svi sigurnosni sustavi odradili svoju funkciju. Održavanje se može isključiti kao uzrok ovog događaja, a daljnjom istragom utvrdit će se točni razlozi puknuća. Platforma je bila redovno održavana te pod inspekcijskim nadzorom. U listopadu ove godine obavljen je posljednji koordinirani inspekcijski nadzor odobalnog eksploatacijskog objekta Ivana D te je objekt radio uz valjanu Svjedodžbu o sigurnosti za rad.  Pregled podvodnog dijela Ivane D napravljen je 2018. godine, uz prisutnost inspektora Hrvatskog registra brodova. Također, objekt je od strane Inine posade zadnji put pregledan 1. prosinca 2020., o čemu postoji zapis u dnevnom izvještaju.

Ivana D razlikuje se od ostalih Ininih eksploatacijskih odobalnih objekata u sjevernom Jadranu načinom na koji je temeljena, to jest pričvršćena na morsko dno.  Istraga o događaju se nastavlja, a tek po prikupljanju svih relevantnih podataka moći će se donijeti odluka o nastavku proizvodnje ili trajnom zatvaranju bušotine na lokaciji. Istovremeno će INA pripremiti i plan sanacije na lokaciji Ivane D.

Kao što je ranije navedeno događaj nije utjecao na okoliš. Nije zamijećeno propuštanje plina, a plinovod koji je otpremao plin s bušotina je u dobrom stanju, stabilan i pod tlakom. Podsjećamo da se uslijed događaja na Ivani D automatski aktivirao sustav za isključivanje u nuždi (eng. ESD – Emergency Shut Down) te su zatvaranjem dubinskih sigurnosnih ventila plinske bušotine dovedene u sigurno stanje.

Napominjemo da sigurnost opskrbe nije ugrožena te da se proizvodnja na svim ostalim odobalnim eksploatacijskim objektima odvija po planu.

O INA Grupi

INA Grupa ima vodeću ulogu u naftnom poslovanju u Hrvatskoj te značajnu ulogu u regiji u istraživanju i proizvodnji nafte i plina, preradi nafte te distribuciji nafte i naftnih derivata. INA Grupu čini više ovisnih društava u potpunom ili djelomičnom vlasništvu INA, d.d. Sjedište Grupe nalazi se u Zagrebu, Hrvatska. U području istraživanja i proizvodnje nafte i plina, INA danas posluje, osim u Hrvatskoj, u Angoli i Egiptu. Prerada nafte odvija se u Rafineriji nafte Rijeka, dok se na industrijskoj lokaciji u Sisku razvijaju održive alternativne djelatnosti. Regionalna maloprodajna mreža sastoji od više od 500 maloprodajnih mjesta u Hrvatskoj i u susjednim zemljama. INA Grupa članica je MOL Grupe.

PR

Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb

Telefon:  01 6450 552|Fax: 01 6452 406| @: pr@ina.hr