Predsjednik Uprave Ine s Ininim volonterima na Lastovu

  • INA Klub volontera sudjelovao u akciji uređivanja okoliša na otoku Lastovu
  • Kao član Kluba volontera, u akciji je među ostalima sudjelovao predsjednik Uprave Ine, g. Zoltán Áldott
  • Akcija je organizirana u sklopu Ininog programa „Zeleni pojas“ kojemu je cilj jačati svijest javnosti o važnosti očuvanja okoliša i potaknuti angažman građana

Zagreb, 13. svibnja 2015. – Proteklog su vikenda članovi INA Kluba volontera, među kojima je bio i Zoltán Áldott, predsjednik Uprave Ine, sudjelovali u volonterskoj akciji uređenja okoliša na otoku Lastovo u sklopu Ininog programa „Zeleni pojas“.

U polju Lokavije uređivao se okoliš, sanirali pristupni putovi, obnavljali suhozidi, kosila trava, uklanjala zemlja, trava i nisko raslinje u dijelu vinograda. Vrijedni volonteri i predstavnici Udruge vinara i maslinara obavili su značajan posao kako bi očuvali i zaštitili jedinstvene sorte vina i maslina na ovom području.
Sve je započelo prošle godine kad je Udruga vinara i maslinara “Rukatac i piculja” s otoka Lastova na natječaj „Zeleni pojas“ prijavila svoj projekt: „Uređivanje okoliša Lokve u polju Lokavije i pristupnih ulaznih putova u podnožju naselja Lastova“. Projekt je odobren, a uređivanje otoka, koje INA sufinancira, potrajat će do lipnja ove godine. Inini volonteri odazvali su se pozivu Udruge na zajedničku akciju.

Uz projekt Udruge s Lastova, na prošlogodišnji natječaj „Zeleni pojas“ prijavljeno je ukupno 58 projekata, među kojima je stručna komisija odabrala 12 najboljih. Inini volonteri pomažu u realizaciji pojedinih projekata. Do sada je održana akcija u Popovači, gdje su volonteri pomogli uređenje terapijskog vrta Udruge za rehabilitaciju i resocijalizaciju duševnih bolesnika pri Neuropsihijatrijskoj bolnici „Dr. Ivan Barbot“. Botaničkom vrtu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, kojemu su u sklopu „Zelenog pojasa“ donirana sredstva za rekonstrukciju prostora za uzgoj močvarnog bilja i vodenih staništa, volonteri su pomagali u proljetnim vrtlarskim poslovima. Iduća Inina volonterska akcija vezana za „Zeleni pojas“ održat će se ove subote u Eko parku Bijeli Klanac, na području Karlovačke županije.

Inin novi natječaj za Zeleni pojas 2015. upravo je u tijeku, a prijave se primaju do 31. svibnja ove godine. Opširnije o projektu na https://www.ina.hr/zelenipojas.

O INA Grupi
INA Grupa ima vodeću ulogu u naftnom poslovanju u Hrvatskoj te značajnu ulogu u regiji u istraživanju i proizvodnji nafte i plina, preradi nafte te distribuciji nafte i naftnih derivata. INA Grupu čini više ovisnih društava u potpunom ili djelomičnom vlasništvu INA, d.d. Sjedište Grupe nalazi se u Zagrebu, Hrvatska. U području istraživanja i proizvodnje nafte i plina, INA danas posluje, osim u Hrvatskoj, u Angoli i Egiptu. Prerada nafte odvija se u Ininim rafinerijama nafte; RN Rijeka i RN Sisak, dok se regionalna maloprodajna mreža sastoji od 442 benzinskih postaja u Hrvatskoj i u susjednim zemljama.

PR          
Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb
Tel:  01 6450 552|Fax: 01 6452 406| @: pr@ina.hrPriloženi dokument