Predstavnici Ine i Vlade RH održali sastanak o promjeni modela određivanja maloprodajnih cijena naftnih derivata