Primorsko-goranska županija i INA nastavljaju uspješnu suradnju

  • Aneks je nastavak uspješne suradnje započete 2011. godine
  • Obje strane obvezuju se aktivno sudjelovati i surađivati u svim aktivnostima koje utječu na kvalitetu života lokalne zajednice  

Rijeka, 7. ožujka 2014. – Primorsko-goranska županija i INA potpisali su danas aneks Memoranduma o razumijevanju čiji je cilj dodatno poboljšanje kvalitete zraka, dodatno smanjenje i monitoring razine buke te dovršetak planiranog preseljenja obitelji koje žive u neposrednoj blizini Rafinerije nafte Rijeka.

Ovim Memorandumom nastavlja se suradnja na daljnjim projektima modernizacije Rafinerije (u postupku je izrada detaljnog baznog dizajna po završetku kojeg će INA donijeti odluku o izgradnji postrojenja za obradu teških ostataka); osuvremenjivanju Luke Bakar; modernizaciji otpreme i dopreme sirovina kopnom te izgradnja luke za naftni koks (u slučaju pozitivne odluke o izgradnji postrojenja za obradu teških ostataka).

„Očekujemo da će završetkom obnove i modernizacije Rafinerija imati zaokruženu tehnološku cjelinu s proizvodnjom visoko kvalitetnih proizvoda te da će poduzimanjem svih propisanih mjera zaštite i osobito primjenom najboljih raspoloživih tehnika utjecati na poboljšanje stanja i cjelovitu zaštitu okoliša. Potpisivanjem Dodatka Memoranduma Županija i INA će, svaka u okviru svojih ovlasti, učiniti sve kako bi se ostvario glavni cilj da Rafinerija ostane na našim prostorima kao važan ekonomski i energetski čimbenik bez nepovoljnih utjecaja na stanovništvo i okoliš“, izjavio je Zlatko Komadina, župan Primorsko – goranske županije.

„INA se ponosi rezultatima proizašlim iz dugogodišnjeg partnerstva s Primorsko-goranskom županijom. Aneksom Memoranduma o razumijevanju nastavit ćemo suradnju kako bismo još više unaprijedili kvalitetu života lokalne zajednice te očuvali radna mjesta podizanjem ekonomske i energetske učinkovitosti Rafinerije nafte Rijeka“, izjavio je Zoltán Áldott, predsjednik Uprave Ine. 

Tijekom tri godine Memorandum o razumijevanju ispunio je sljedeće ciljeve:

  1. smanjenje emisija SO₂ – poduzete sveobuhvatne tehničke mjere i aktivnosti rezultirale su osjetnim  smanjenjem emisija SO2 te je postignuta II. kategorija kvalitete zraka
  2. realiziran je projekt uvođenja prirodnog plina – korištenje prirodnog plina na pećima energane osjetno je smanjilo utjecaj emisija izgaranja SO₂ i drugih plinova na okoliš
  3. neovisno praćenje kvalitete zraka na mjernim postajama – upravljanje je povjereno Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije kao neovisnoj ustanovi
  4. preseljenje stanovnika koji žive neposredno uz Rafineriju – poduzete su mjere za preseljenje svih stanara izloženih buci u krugu od 100 m od Rafinerije i preseljenje je u tijeku
  5. uspostavljeno je praćenje razine buke.

O INA Grupi
INA Grupa ima vodeću ulogu u naftnom poslovanju u Hrvatskoj te značajnu ulogu u regiji u istraživanju i proizvodnji nafte i plina, preradi nafte te distribuciji nafte i naftnih derivata. INA Grupu čini više ovisnih društava u potpunom ili djelomičnom vlasništvu INA, d.d. Sjedište Grupe nalazi se u Zagrebu, Hrvatska. INA Grupa broji 13.460 zaposlenih. U području istraživanja i proizvodnje nafte i plina, INA danas posluje, osim u Hrvatskoj, u Angoli i Egiptu. Prerada nafte odvija se u Ininim rafinerijama nafte; RN Rijeka i RN Sisak, dok se regionalna maloprodajna mreža sastoji od 444 benzinskih postaja u Hrvatskoj i u susjednim zemljama.

PR
Avenija Većeslava Holjevca 10
10020 Zagreb
Tel:  01 6450 552|Fax: 01 6452 406| @: pr@ina.hrPriloženi dokument