Priopćenje

Zagreb, 11. veljače 2015.- Nastavno na interpretacije u medijima, ovim bismo putem htjeli istaknuti kako ne postoje „skriveni dokumenti“ vezani uz izvoz domaće nafte. Slajd koji je korišten kao podloga za članak u jednim dnevnim novinama nastao je u studenom 2014. kao dio sveobuhvatnih analiza vezanih za rafinerijsko poslovanje, a o čijem je provođenju kompanija već izvještavala. Navedeni prikaz ne predstavlja odluku menadžmenta oko izvoza domaće nafte nego procjenu alternativnih mogućnosti za njezinu potencijalnu komercijalizaciju. Kako što smo ranije komunicirali, u Rafineriji nafte Sisak u tijeku je privremena obustava proizvodnje kao mjera optimizacije poslovanja. Ponovno pokretanje proizvodnje ostaje ovisno o vanjskom okruženju.

Neovisno o rafinerijskom poslovanju, a kao i svaka druga kompanija koja posluje na tržištu, INA je kontinuirano usmjerena na traženje i analiziranje najboljih načina komercijaliziranja svoje proizvodnje na način koji stvara najveću vrijednost i omogućava održiv razvoj. U tom smislu, izvoz domaće nafte u budućnosti ostaje jedna od dostupnih opcija za kompaniju. Također, imajući na umu ozbiljna ograničenja transportiranja domaće nafte JANAF-ovim naftovodom, INA ima odgovornost razmatranja ostalih mogućnosti transporta s ciljem maksimiziranja vrijednosti svog proizvoda.

O INA Grupi
INA Grupa ima vodeću ulogu u naftnom poslovanju u Hrvatskoj te značajnu ulogu u regiji u istraživanju i proizvodnji nafte i plina, preradi nafte te distribuciji nafte i naftnih derivata. INA Grupu čini više ovisnih društava u potpunom ili djelomičnom vlasništvu INA, d.d. Sjedište Grupe nalazi se u Zagrebu, Hrvatska. U području istraživanja i proizvodnje nafte i plina, INA danas posluje, osim u Hrvatskoj, u Angoli i Egiptu. Prerada nafte odvija se u Ininim rafinerijama nafte; RN Rijeka i RN Sisak, dok se regionalna maloprodajna mreža sastoji od 442 benzinskih postaja u Hrvatskoj i u susjednim zemljama.

PR          
Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb
Tel:  01 6450 552|Fax: 01 6452 406| @: pr@ina.hrPriloženi dokument