Priopćenje

Zagreb, 20. svibnja 2016.- Istraga provedena nastavno na izlijevanje ugljikovodika iz Rafinerije nafte Rijeka od 12. svibnja 2016. pokazala je da se radilo o lož ulju koje je u more isprano iz sustava oborinske kanalizacije.

Lož ulje je sustav oborinske kanalizacije dospjelo u sklopu priprema za pokretanje rafinerije nakon remonta početkom ožujka 2016. kada je prilikom pokretanja lož uljne stanice došlo do propuštanja lož ulja iz cjevovoda zauljene kanalizacije u sustav oborinske kanalizacije. Uzrok tog propuštanja je bila probušena drenažna cijev zauljene kanalizacije koja se pri remontu koristi prilikom pokretanja lož uljne stanice. Drenažna cijev je stavljena izvan upotrebe do sanacije.

Jake oborine tijekom jutarnjih sati 12. svibnja uzrokovale su pojačani protok oborinske vode koja je zatim isprala zaostalo lož ulje iz sustava oborinske kanalizacije u more. Procjena je da je tom prilikom isteklo između 500 do 700 litara lož ulja u more. Nakon incidenta odmah se pristupilo sanaciju obalnog i morskog pojasa svim raspoloživim sredstvima.

Sanacija oštećene cijevi i čišćenje cijelog sustava oborinske kanalizacije je u tijeku, a radovi će trajati sljedećih nekoliko tjedana. Područje ostaje pod kontinuiranim nadzorom stručnih službi.

Menadžment RNR održao je u četvrtak, 19. svibnja, sastanak s vijećnicima i načelnicom Općinskog vijeća Kostrene. Ovom prilikom predstavljeni su nalazi istrage i aktivnosti koje rafinerija poduzima u sklopu potpune sanacije područja nakon izlijevanja ugljikovodika. Također, predstavljeni su dosad provedeni, ali i planirani projekti, u području zaštite zraka, voda, mora i podmorja i smanjenja buke.

O INA Grupi
INA Grupa ima vodeću ulogu u naftnom poslovanju u Hrvatskoj te značajnu ulogu u regiji u istraživanju i proizvodnji nafte i plina, preradi nafte te distribuciji nafte i naftnih derivata. INA Grupu čini više ovisnih društava u potpunom ili djelomičnom vlasništvu INA, d.d. Sjedište Grupe nalazi se u Zagrebu, Hrvatska. U području istraživanja i proizvodnje nafte i plina, INA danas posluje, osim u Hrvatskoj, u Angoli i Egiptu. Prerada nafte odvija se u Ininim rafinerijama nafte; RN Rijeka i RN Sisak, dok se regionalna maloprodajna mreža sastoji od 437 benzinskih postaja u Hrvatskoj i u susjednim zemljama.

PR          
Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb
Tel:  01 6450 552|Fax: 01 6452 406| @: pr@ina.hrPriloženi dokument