Priopćenje

Sukladno Pravilniku o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata (NN 37/2011) kojeg je propisalo Ministarstvo gospodarstva za utvrđivanje najviše razine cijena naftnih derivata koriste se srednje dnevne kotacije naftnih derivata u USD/t objavljenih u Platt’s European Marketscan u razdoblju od prvoga dana iza dana prethodnog obračuna do dana novog obračuna te srednji dnevni tečaj HNB-a za dolar za dan za koji je objavljena srednja dnevna kotacija naftnih derivata. Najveća dopuštena promjena najviše maloprodajne cijene pojedinog naftnog derivata naviše ili naniže na dan obračuna u odnosu na važeću najvišu maloprodajnu cijenu, iznosi 3%.
Vezano za konkretno proteklo razdoblje treba istaknuti da su kotacije benzina na mediteranskom tržištu porasle do 4,38%  dok su kotacije plinskih ulja na mediteranskom tržištu znatno porasle do 5,15%. Tečaj dolara u odnosu na kunu neznatno je oslabio (0,59%) u odnosu na prethodno obračunsko razdoblje. Sukladno gore navedenom, došlo je do ostvarenja preduvjeta za korekciju maloprodajnih cijena naftnih derivata.

Inine maloprodajne cijene bit će od trenutka njihova važenja, odnosno od 21. veljače u 00.01 sati, dostupne na Ininoj korporativnoj stranici www.ina.hr, a bit će sukladne dozvoljenom rasponu koji određuje Pravilnik.Priloženi dokument