Priopćenje

Zagreb, 27. veljače – Pridržavajući se Odluke Vlade RH od 23. veljače o provođenju međunarodnih mjera ograničavanja utvrđenih odlukom Vijeća Europske Unije od 1. prosinca 2011. u odnosu na Sirijsku Arapsku Republiku, INA je jučer obavijestila sirijsku nacionalnu naftnu kompaniju General Petroleum Company (GPC) o proglašenju „više sile“ vezano uz Ugovor o podjeli proizvodnje za blok Hayan potpisan 1998. godine, te Ugovor o podjeli proizvodnje za blok Aphamia potpisan 2004. godine.

Temeljem Odluke Vlade RH, ali i ukupne sigurnosne situacije u Siriji, INA nije u mogućnosti nastaviti  svoje redovne poslovne aktivnosti u Siriji zbog razloga koji su izvan kontrole kompanije. Stoga su se ispunili uvjeti predviđeni gore spomenutim Ugovorima o proglašenju „više sile“, odnosno o privremenom obustavljanju svih poslovnih aktivnosti u Siriji do daljnjeg, odnosno do prestanka okolnosti „više sile“.

Viša sila je pravni institut previđen ugovorom koji omogućuje suspenziju ili privremenu obustavu obveza i aktivnosti po ugovoru uslijed događaja koji su izvan kontrole ugovornih stranaka poput poplave, potresa, pobune, nemira, ratnog stanja i sl. Pozivanje na višu silu je regularan mehanizam koji ne znači raskid ugovora i automatski izlazak iz projekta.  Radi se o zaštitnom mehanizmu za ugovorne strane, ukoliko su nastupile nepredviđene okolnosti, kako bi se po proteku predmetnih okolnosti moglo nastaviti s izvršavanjem ugovora bez štetnih posljedica po ugovorne strane.

Kompanija ne očekuje ostvarenje prihoda ili svog udjela u proizvodnji od sirijskog projekta u predvidivoj budućnosti, odnosno do prekida „više sile“. Uzimajući u obzir poteškoće pri naplati potraživanja od sirijske strane posljednjih mjeseci, Inini prihodi u poslovnom planu za 2012. vezani uz poslovanje u Siriji planirani su na konzervativan način. Stoga ova odluka neće ugroziti implementaciju drugih planiranih investicijskih projekata za ovu godinu.

Kompanija će staviti snažan naglasak na operativnu učinkovitost poslovanja, posebno uzimajući u obzir izazovno i kompetitivno poslovno okruženje kako bi očuvala i ojačala konkurentnost, te osigurala realizaciju investicija i projekata usmjerenih na rast.

„Sirija je jedan od Ininih najznačajnijih projekata. No, zbivanja u toj zemlji već duže vrijeme utječu na redovite poslovne aktivnosti i mogućnost naplate naših potraživanja. Cilj je ove odluke očuvati Inina ugovorna prava i obveze i u potpunosti se pridržavati Odluke Vlade RH. Ujedno izražavam svoju zahvalnost svih zaposlenicima Grupe na njihovom predanom i profesionalnom radu u vrlo teškom okruženju u Siriji posljednjih mjeseci.“ – istaknuo je predsjednik Uprave Ine g. Zoltán Áldott.Priloženi dokument