Priopćenje

Zagreb, 10. travnja 2014.- Na međunarodnom natječaju za dužobalni prijevoz naftnih derivata INA je za partnera izabrala tvrtku Dinamarin čija je ponuda, uz zadovoljenje svih uvjeta iz natječajne dokumentacije, ujedno bila i cjenovno najpovoljnija.
Uzimajući u obzir trenutne tržišne uvjete i okruženje rafinerijskog poslovanja, INA se odlučila na opciju jednogodišnjeg ugovora s mogućnošću jednogodišnjeg produženja, a s novim ugovorom i odabranim modelom suradnje INA je ostvarila uštede više od 20 posto u usporedbi s prethodnim ugovorenim uvjetima.
Natječaj, koji je trajao od listopada do prosinca 2013. i na kojem  je sudjelovalo više od deset međunarodnih i domaćih tvrtki, proveden je sukladno najvišim standardima procesa nabave, a odabran je partner koji je ponudio uslugu pod najboljim uvjetima. INA je, u tom smislu, zadovoljna rezultatima natječaja, koji će kompaniji osigurati učinkovitu logistiku po konkurentnim cijenama.

O INA Grupi
INA Grupa ima vodeću ulogu u naftnom poslovanju u Hrvatskoj te značajnu ulogu u regiji u istraživanju i proizvodnji nafte i plina, preradi nafte te distribuciji nafte i naftnih derivata. INA Grupu čini više ovisnih društava u potpunom ili djelomičnom vlasništvu INA, d.d. Sjedište Grupe nalazi se u Zagrebu, Hrvatska. INA Grupa broji 13.460 zaposlenih. U području istraživanja i proizvodnje nafte i plina, INA danas posluje, osim u Hrvatskoj, u Angoli i Egiptu. Prerada nafte odvija se u Ininim rafinerijama nafte; RN Rijeka i RN Sisak, dok se regionalna maloprodajna mreža sastoji od 444 benzinskih postaja u Hrvatskoj i u susjednim zemljama.

PR
Avenija Većeslava Holjevca 10
10020 Zagreb
Tel:  01 6450 552|Fax: 01 6452 406| @: pr@ina.hrPriloženi dokument