Priopćenje

Zagreb, 29. svibnja – Vodeći se interesima Društva i ispunjavajući svoju funkciju djelovanja na dobrobit Društva, Nadzorni odbor INA-Industrija nafte, d.d. usvojio je kvalificiranom većinom glasova (8/1) prijedlog izmjena korporativnog upravljanja Ine, koji će odmah biti upućen predstavnicima oba velika dioničara na razmatranje.

Izmjene su učinjene u smislu koji Nadzorni odbor smatra da je u najboljem interesu kompanije te koji osigurava najbolje upravljanje kompanijom i najučinkovitiji menadžment.Priloženi dokument