Priopćenje

Uprava INA, d.d. održala je danas sjednicu na kojoj se raspravljalo o prijedlozima dijela članova Uprave vezanima uz Ininu upravljačku strukturu. Prijedlozi su imali za cilj promjenu u  odnosima između Uprave i izvrših direktora te u učestalosti održavanja sjednica Uprave.

O prijedlogu se nije formalno glasovalo, s obzirom da je zaključeno da prijedlog treba dodatno razraditi.

Referirajući se na jučerašnje netočne izjave u medijima, podsjećamo da je Uprava u kolovozu 2011. jednoglasno usvojila izmjene internih akata, nakon otklanjanja manjih neusklađenosti. Izmjene su primljene na znanje i od strane Nadzornog odbora Ine na sjednici održanoj 12. rujna 2011. Usklađenost internih akata s Zakonom o trgovačkim društvima potkrijepljena je i pravnim mišljenjem ugledne odvjetničke tvrtke, Uzevši u obzir gore navedeno, INA nema namjeru ponovno otvarati ovo pitanje. Kompanija je spremna poduzeti zakonske radnje protiv bilo koje privatne ili pravne osobe koja iznosi netočne navode te time nanosi štetu ugledu i poslovanju kompanije.

Uprava, kao i Glavna skupština, te Nadzorni odbor INA, d.d. rade temeljem općih akata o korporativnom upravljanju (Statutu, Pravilnicima o radu) usvojenima na Glavnoj skupštini dioničara i Nadzornom odboru 2009. godine. Te promjene bile su odraz odredbi Ugovora o međusobnim odnosima dioničara Ine te njegovog prvog Dodatka usuglašenih između dvaju najvećih dioničara INA, d.d., MOL-a i Vlade RH.
Drugim riječima, za bilo kakve promjene upravljačke strukture potrebno je suglasje dioničara kompanije.
Dogovorenom upravljačkom strukturom uspostavljena je Uprava, kao tijelo usmjereno na donošenje svih važnih strateških i dugoročnih poslovnih odluka, s naglaskom na usvajanje strategije, poslovnih planova i svih značajnih ulaganja, što je u  skladu s upravljanjem i u drugim velikim kompanijama u naftnom i plinskom poslovanju. Naime, uvriježena je praksa da se zbog obujma poslovanja, važne odluke donose na razini Uprave, dok Uprava za svakodnevne operativne odluke ovlast daje izvršnim direktorima. Uprava je u više navrata postupala u skladu s navedenim. Izvršni direktori odabrani su isključivo temeljem svojih sposobnosti i  rezultata, te Upravi koja donosi odluke o njihovom imenovanju, smjenjivanju i primanjima, podnose izvještaje. Svaki član Uprave sudjelovao je u donošenju tih odluka.
Nadalje, nije u nadležnosti Uprave donošenje odluke kojom bi se MOL-u, kao dioničaru koji ima prevladavajući utjecaj nad Inom (Rješenje AZTN-a 9. lipnja 2009.,  Ugovor o međusobnim odnosima dioničara i njegov prvi Dodatak) uskratilo korištenje prava na informiranje i nadzor, sadržanima u aktima o upravljačkoj strukturi (poput pravila konzultacije sa MOL Grupom). Navedeno je uobičajeno za svaku kompaniju čiji dioničar ima prevladavajući utjecaj, a isto je bilo i predmet pregleda  HANFA-e u 2011. godini.
Vezano uz učestalost održavanja sjednica Uprave, 22. ožujka 2012. godine Uprava je jednoglasno odobrila svoj program rada za ovu poslovnu godinu, a sjednice Uprave održavaju se sukladno poslovnim potrebama kompanije.
Uprava će i ubuduće razmatrati mogućnosti daljnjeg unaprjeđenja učinkovitosti kompanije i vlastitog poslovanja.Priloženi dokument