Priopćenje

Zagreb, 19. kolovoza – Sukladno Pravilniku o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata (NN 145/2012; NN 18/2013; NN 62/2013) kojeg je propisalo Ministarstvo gospodarstva za utvrđivanje najviše razine cijena naftnih derivata koriste se srednje dnevne kotacije naftnih derivata u USD/t objavljenih u Platt’s European Marketscan u razdoblju od prvoga dana iza dana prethodnog obračuna do dana novog obračuna te srednji dnevni tečaj HNB-a za dolar za dan za koji je objavljena srednja dnevna kotacija naftnih derivata. Najveća dopuštena promjena najviše maloprodajne cijene pojedinog naftnog derivata iznosi 3% naviše ili 6% naniže na dan obračuna u odnosu na važeću najvišu maloprodajnu cijenu.

Vezano za konkretno proteklo razdoblje treba istaknuti da su kotacije benzina na mediteranskom tržištu pale za -1,73%,  dok su kotacije plinskih ulja na mediteranskom tržištu  porasle do +0,61%. Tečaj dolara u odnosu na kunu je oslabio (-0,32%) u odnosu na prethodno obračunsko razdoblje.

Sukladno gore navedenom, došlo je do ostvarenja preduvjeta za korekciju maloprodajnih cijena naftnih derivata. Inine maloprodajne cijene bit će od trenutka njihova važenja, odnosno od 20. kolovoza 2013. u 00.01 sati, dostupne na Ininoj korporativnoj stranici www.ina.hr, a bit će sukladne dozvoljenom rasponu koji određuje Pravilnik.

O INA Grupi
INA Grupa ima vodeću ulogu u naftnom poslovanju u Hrvatskoj te značajnu ulogu u regiji u istraživanju i proizvodnji nafte i plina, preradi nafte te distribuciji nafte i naftnih derivata. INA Grupu čini više ovisnih društava u potpunom ili djelomičnom vlasništvu INA, d.d. Sjedište Grupe nalazi se u Zagrebu, Hrvatska. INA Grupa broji 13.854 zaposlenih. U području istraživanja i proizvodnje nafte i plina, INA danas posluje, osim u Hrvatskoj, u Angoli i Egiptu. Prerada nafte odvija se u Ininim rafinerijama nafte; RN Rijeka i RN Sisak, dok se regionalna maloprodajna mreža sastoji od 454 benzinskih postaja u Hrvatskoj i u susjednim zemljama.

PR         
Avenija Većeslava Holjevca 10
10020 Zagreb
Tel:  01 6450 552|Fax: 01 6452 406| @: pr@ina.hrPriloženi dokument