Priopćenje

ZAGREB – 1. travnja – S obzirom na brojne medijske objave vezane uz prodaju stanova u Ininom vlasništvu u razdoblju od 2002. – 2009., u interesu javnosti i naših dionika, molimo Vas da objavite ovo priopćenje.

Svi stanovi koje je kompanija prodala u razdoblju koje se navodi pa do danas, prodani su na temelju općih akata donesenih od Uprave Ina-Industrije nafte, d.d., kao tijela koje je ovlašteno za njihovo donošenje. Tim je općim aktima za sve stanove u vlasništvu INA, d.d. precizno utvrđen postupak i kriteriji za definiranje svih bitnih elemenata pojedinačne odluke o prodaji. Istim aktima također je utvrđeno pravo na popust prilikom kupnje stana, a koje imaju isključivo najmoprimci stanova, odnosno slijedeće kategorije: radnici i umirovljenici kompanije, pravni prednici INA, d.d., radnici tvrtki kćeri INA Grupe te sudionici Domovinskog rata koji su na ovaj način dobili priliku riješiti svoje stambeno pitanje.

Tržišna vrijednost svakog stana utvrđena je od strane ovlaštenih sudskih vještaka te je za svaki stan izrađen elaborat o tržišnoj vrijednosti. Suprotno navodima u medijima, navedeni elaborati kao i ugovori o prodaji stanova nemaju oznaku poslovne tajne (svi ugovori su ovjereni kod javnog bilježnika).

Što se tiče praznih stanova i poslovnih prostora u vlasništvu INA, d.d., isti su prodavani i prodaju se putem javnog natječaja po početnoj cijeni formiranoj sukladno elaboratu izrađenom od strane ovlaštenog sudskog vještaka. Sukladno kompanijskoj praksi, početna cijena je minimalna prodajna cijena koju javno objavljujemo u sklopu natječaja.Priloženi dokument