Priopćenje

Zagreb, 8. srpnja – Sukladno Pravilniku o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata (NN 37/2011), propisanog od strane Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, INA će od 9. srpnja  primijeniti nove maloprodajne (diferencirane) cijene za EUROSUPER 95 BS Class i EURODIESEL BS Class na benzinskim postajama na autocestama A1, A3 i A6  dok se za predmetne derivate na autopravcima A2 i A4 maloprodajne cijene ne mijenjaju. Cijene EUROSUPER-a 95 BS i EURODIESEL-a BS ostaju iste na svim lokacijama na spomenutim autocestama, odnosno primjenjuju se maloprodajne cijene od 28. lipnja.
Popis postaja s cjenikom goriva moći ćete od ponoći, 9. srpnja pronaći na www.ina.hr.

Priloženi dokument