Priopćenje

Zagreb, 30. kolovoza – INA-Industrija nafte, d.d. u zadanom vremenskom roku, odnosno 29. kolovoza, podnijela je tužbu Upravnom sudu RH kojim traži poništenje Rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 29. srpnja 2011. godine.

Pritom napominjemo da Zakon ne predviđa mogućnost žalbe na Rješenje HANFE, već isključivo tužbu Upravnom sudu. Jednako tako i samo Rješenje HANFE u uputi o pravnom lijeku navodi tužbu Upravnom sudu kao jedinu pravnu mogućnost. Slijedom toga INA, d.d. u svrhu zaštite prava kompanije i koristi jedini pravni lijek predviđen zakonom te sadržan u uputi o pravnom lijeku navedenog Rješenja – tužbu Upravnom sudu.

Pravna argumentacija koju INA, d.d. smatra temeljem u korištenju ovog pravnog lijeka jest:

  • u Rješenju nije primijenjen odnosno nepravilno je primijenjen zakon, propis utemeljen na zakonu ili drugi zakonito donesen propis ili samoupravni opći akt;
  • u postupku nadzora koji je prethodio donošenju Rješenja nije se postupalo prema pravilima postupka;
  • činjenično stanje nepravilno je utvrđeno, te su time izvedeni i nepravilni zaključci.

INA, d.d. je u potpunosti surađivala s Agencijom tijekom neposrednog nadzora koji je prethodio Rješenju, te ujedno poduzima odgovarajuće napore kako bi postupila u skladu s Rješenjem Agencije. Navedene napore INA d.d poduzima neovisno o tužbi, obzirom da ista ne odgađa izvršenje mjera iz navedenog Rješenja.Priloženi dokument