Priopćenje – DIOKI

ZAGREB, 12. srpnja – Pokrenut je postupak prisilne naplate ukupnog dospjelog dugovanja u iznosu od više od 68  milijuna kuna društva DIOKI prema Ini, d.d. za isporučeni etan te Prirodnom plinu d.o.o. za isporučeni prirodni plin. Kao sljedeći korak, razmatra se i mogućnost obustave isporuke etana i prirodnog plina.

INA – Industrija nafte d.d. bila je maksimalno fleksibilna u nastojanju da se ostvari međusobni dogovor i izađe ususret tvrtki s kojom INA ima dug partnerski odnos, te je, unatoč kontinuirano visokim potraživanjima u posljednje dvije godine od strane DIOKI-ja, nastavljeno s redovnom isporukom prirodnog plina i etana DIOKI-ju.

Pokrenuti su intenzivni razgovori u okviru kojih od strane DIOKI-ja nije ponuđeno prihvatljivo rješenje niti je DIOKI do danas podmirio svoja dugovanja. U tom smislu, ovo je nužan poslovni potez kako bi INA – Industrija nafte, d.d.  zaštitila vlastito poslovanje.

Priloženi dokument