Priopćenje – Plin

Na sjednici održanoj 3. kolovoza 2011. Vlada Republike Hrvatske usvojila je Uredbu o izmjeni Zakona o tržištu plina. Na istoj je sjednici Vlada usvojila i Odluku o najvišoj razini cijene plina za povlaštene kupce kojom se propisuje najviša razina cijene plina za povlaštene kupce koji obavljaju proizvodnu djelatnost s godišnjom potrošnjom manjom od 100 milijuna m3 plina, a posebno za kupce koji kupuju plin radi proizvodnje toplinske energije za tarifnoga kupca prema odredbama Zakona o proizvodnji, distribuciji i opskrbi toplinskom energijom, izuzev kućanstva. Odluka stupa na snagu 1. rujna 2011.,  a najviša razina cijene plina primjenjuje se do 31. prosinca 2011. te iznosi 2,13 kuna po prostornom metru.

INA će naravno u potpunosti poštivati navedeni propis s obzirom da Vlada ima pravo na usvajanje takvih kratkoročnih odluka.

Međutim treba napomenuti, da suprotno uobičajenoj praksi, nije bilo rasprave ili konzultacija u vezi predloženih izmjena Zakona o tržištu plina.

Ipak, INA bezuvjetno podržava potpunu liberalizaciju plinskog poslovanja i ulazak drugih igrača na tržište, za što su ispunjeni tehnički preduvjeti kao što su prekogranični kapaciteti za isporuku plina, koji značajno nadmašuju potrebe Hrvatske, mogućnost povlaštenih kupaca da sklapaju ugovore s drugim opskrbljivačima te da promijene opskrbljivača u slučaju nezadovoljstva postojećim uvjetima.

Regulirane cijene plina vode subvencioniranju jednog industrijskog subjekta od strane drugoga. INA je u prethodnom desetljeću subvencionirala cjelokupnu industriju i gospodarstvo kroz umjetno niske, ograničene cijene ukapljenog naftnog plina, goriva i plina u iznosu koji premašuje 10 milijardi kuna, što je ugrozilo održivost Inina poslovanja i dovelo do značajnih gubitaka 2008. i 2009. godine.

Do sada su se cijene plina za povlaštene kupce regulirale ugovorima koje su potpisivale obje strane i koji su sadržavali formule za određivanje cijene plina. Cijena plina za povlaštene kupce bila je u potpunosti tržišno orijentirana te je ovisila o cijenama naftnih derivata  i američkog dolara.

Liberalizacija tržišta je preduvjet budućeg razvoja hrvatskog gospodarstva te je u skladu s regulativom EU.Priloženi dokument