Priopćenje-Rafinerija nafte Sisak

SISAK, 22. lipnja 2011. – nastavno na požar koji se 20. lipnja u prijepodnevnim satima dogodio u Rafineriji nafte Sisak ovim Vas putem izvještavamo da će Rafinerija večeras započeti s sljedećim aktivnostima:

U 21 sat na postrojenju KP-4 upalit će se rafinerijska baklja. Po uspostavi stabilnog rada baklje pristupit će se parenju Koking postrojenja sa svim pripadajućim sekcijama, a s  ciljem potpunog pražnjenja postrojenja i priprema za obavljanje sanacijskih radova.

Tijekom navedenih aktivnosti, koje su preduvjet za sanaciju terena, očekuje se pojava crnog dima, odnosno moguć je utjecaj na okoliš.Priloženi dokument