Pripremljen prijedlog organizacijskih promjena u Rafineriji nafte Sisak

Zagreb, 19. siječnja 2018. – Temeljem odobrenog Poslovnog plana za 2018. godinu pripremljen je prijedlog organizacijskih promjena u RNS koji se trenutno nalazi na savjetovanju kod Radničkog vijeća.

Ovaj prijedlog organizacijskih promjena u skladu je s Deloitteovom analizom čiji su rezultati javnosti predstavljeni prošle godine te se temelji na prijelaznom rješenju koje podrazumijeva prijevoz naftnih poluproizvoda između rafinerija Sisak i Rijeka i prekid rada postrojenja FCC u Rafineriji nafte Sisak. Na taj način osigurat će se bolja iskoristivost postrojenja za konverziju u obje rafinerije. Podsjećamo, Deloitteova analiza, kao i sve dosadašnje, pokazala je kako je konverzija Rafinerije nafte Sisak u logistički centar ekonomski najisplativije rješenje čijom bi se provedbom realiziralo 93 milijuna dolara novčanog tijeka u sljedeće tri godine u usporedbi sa sadašnjim načinom rada rafinerije. Predloženi način rada Rafinerije nafte Sisak korak je prema značajnom smanjenju gubitaka koje rafinerija generira. Ove promjene ne podrazumijevaju druge odluke vezano za budućnost Rafinerije nafte Sisak: prerada sirove nafte nastavila bi se u blokovima kao što je i sad, dok bi sekundarna postrojenja radila kontinuirano, bez obustava, što dosad nije bio slučaj.

Navedene organizacijske promjene podrazumijevaju prekid rada postrojenja FCC u Rafineriji nafte Sisak, što će dovesti do smanjenja broja radnika za maksimalno 40 u drugoj polovici 2018. godine. Eventualnu odluku o višku mora donijeti Uprava te ćemo u tom slučaju radnike nastojati preraspodijeliti na otvorene pozicije unutar kompanije u skladu s poslovnim potrebama i kvalifikacijama radnika. Ako unatoč nastojanjima ne uspijemo preraspodijeliti radnike unutar kompanije, isti će kao višak biti zbrinuti i dobiti otpremninu u iznosu značajno višem od hrvatskog prosjeka.

O INA Grupi
INA Grupa ima vodeću ulogu u naftnom poslovanju u Hrvatskoj te značajnu ulogu u regiji u istraživanju i proizvodnji nafte i plina, preradi nafte te distribuciji nafte i naftnih derivata. INA Grupu čini više ovisnih društava u potpunom ili djelomičnom vlasništvu INA, d.d. Sjedište Grupe nalazi se u Zagrebu, Hrvatska. U području istraživanja i proizvodnje nafte i plina, INA danas posluje, osim u Hrvatskoj, u Angoli i Egiptu. Prerada nafte odvija se u Ininim rafinerijama nafte; RN Rijeka i RN Sisak, dok se regionalna maloprodajna mreža sastoji od 494 benzinske postaje u Hrvatskoj i u susjednim zemljama.

PR          
Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb
Tel:  01 6450 552|Fax: 01 6452 406| @: pr@ina.hrPriloženi dokument