Program INA za mlade predstavljen u Rijeci

Upravna zgrada riječke Rafinerije na Mlaki bila je 1. lipnja mjesto predstavljanja programa INA za mlade. Prezentaciji programa odazvalo se preko 50 studenata riječkog Tehničkog fakulteta, Veleučilišta Rijeka, te pripravnika u riječkim dijelovima Ine.

Predstavljanje se odvijalo u dva dijela. Prvi je bio posvećen pitanjima tehnološke modernizacije Rafinerije nafte Rijeka i aktualnim europskim standardima u proizvodnji i primjeni naftnih derivata. Drugi dio protekao je u prezentaciji programa PIMS, FRESHHH i NajMentor/ica.

Predstavljanju programa INA za mlade bio je prisutan profesor Sanjin Braut s Tehničkog fakulteta, voditelj Laboratorija za dinamiku strojeva.
V. Đ.