Prva godišnjica INA Kluba volontera

Rijeka, 21. rujna – INA Klub volontera 21. rujna 2012. obilježava prvu godišnjicu djelovanja. Prije točno godinu dana, a u povodu obilježavanja Europske godine volontiranja, u Ini je pokrenut Projekt korporativnog volontiranja radnika u lokalnoj zajednici.

U godinu dana Inini volonteri sudjelovali su u šest volonterskih akcija koje su se odvijale na području Zagrebačke županije, Grada Zagreba, Sisačko-moslavačke županije, Primorsko-goranske županije, Osječko-baranjske županije, Požeško-slavonske i Virovitičko-podravske županije. Svojim nesebičnim akcijama Inini volonteri su pružali pomoć štićenicima Centra za autizam, Udruge za sindrom Down, Centra za rehabilitaciju, Udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom, Domovima za nezbrinutu djecu, dječjim vrtićima, ali i sudjelovali u brojnim ekološkim akcijama. Obilježene su i dvije manifestacije „Hrvatska volontira“ i „Međunarodni dan volontera“.

Svoju prvu godišnjicu Inini volonteri obilježili su danas volonterskom akcijom čišćenja podmorja na području Žurkova, Podurinj, u blizini Rafinerije nafte Rijeka čime su se i simbolično uključili u akciju „Hrvatska volontira“. Profesionalni ronioci Kluba podvodnih sportova Kostrena čistili su podmorje izbacujući otpad na obalu gdje su ga Inini volonteri razvrstavali i organizirali daljnje odlaganje.

Danas INA Klub volontera broji oko 200 članova i dalje neumorno radi na organiziranju volonterskih aktivnosti kojima će doprinijeti široj društvenoj zajednici.Priloženi dokument