Rafinerija nafte Rijeka dobila je novo postrojenje – Propan propilen spliter

Rijeka, 30. svibnja 2020. – U Rafineriji nafte Rijeka danas je u probni rad pušten Propan propilen spliter.  Novo postrojenje omogućuje rafineriji širenje lepeze proizvoda čime ona podiže razinu svoje konkurentnosti. Uz postrojenje projekt je podrazumijevao i izgradnju spremničkog prostora za nove proizvode te spoja na modernizirane logističke otpremne točke radi otpreme prema srednjeeuropskom i mediteranskom tržištu.

Radovi na postrojenju vrijednom oko 550 milijuna kuna započeli su početkom 2019. godine, za vrijeme najvećeg remonta u povijesti Rafinerije nafte Rijeka u koji je INA uložila ukupno 800 milijuna kuna. Novoizgrađenim postrojenjem kompanija će u Rijeci proizvoditi novi visokovrijedan proizvod – propilen visoke čistoće koji se koristi kao poluproizvod u petrokemijskoj industriji.

„Ovo je lijep dan za riječku rafineriju, ali i cijelu Inu. Tijekom lipnja očekujemo prve komercijalne količine propilena i time stvaranje nove vrijednosti za cijelu kompaniju. Ovime pokazujemo da smo snažno posvećeni našem programu INA R&M Novi smjer 2023. i stvaranju preduvjeta za dugoročno održivo rafinerijsko poslovanja Ine. Jedan od ciljeva programa je moderna i konkurentna europska rafinerija u Rijeci. To ćemo postići izgradnjom postrojenje za obradu teških ostataka, čije su pripremne aktivnosti za gradnju već u tijeku, te nizom drugih projekata usmjerenih na stvaranje veće ukupne složenosti riječke rafinerije. Projekti su to u koje ulažemo oko 4 milijarde kuna“, izjavio je Sándor Fasimon, predsjednik Uprave Ine.

U postrojenju Propan propilen spliter ukapljeni naftni plin iz rafinerijske prerade prolazi proces pročišćavanja i razdvajanja na propan i propilen visoke čistoće. Ovako razdvojene faze se zatim skladište u četiri ukopana spremnika koji su preko nove pumpne stanice spojeni s instalacijama za otpremu željeznicom, cestom i brodom. Ukupni instalirani godišnji kapacitet postrojenja iznosi 84.000 tona.

Izgradnja novog postrojenja je u skladu s programom INA R&M Novi smjer 2023. kojem je cilj osigurati profitabilno rafinerijsko poslovanje Ine. Program predviđa nastavak prerade nafte u Rafineriji nafte Rijeka te izgradnju postrojenja za obradu teških ostataka, rekonstrukciju postojećih postrojenja, novu luku sa zatvorenim skladištem te veću ukupnu složenost koje će značajno pridonijeti konkurentnosti riječke rafinerije. Također, u sklopu programa lokacija u Sisku transformirat će se u industrijski centar koji će ostati vrijedan dio INA Grupe, a planirani projekti uključuju proizvodnju bitumena, logističko središte, proizvodnju maziva te potencijalno rafineriju bio-komponenti.

O INA Grupi

INA Grupa ima vodeću ulogu u naftnom poslovanju u Hrvatskoj te značajnu ulogu u regiji u istraživanju i proizvodnji nafte i plina, preradi nafte te distribuciji nafte i naftnih derivata. INA Grupu čini više ovisnih društava u potpunom ili djelomičnom vlasništvu INA, d.d. Sjedište Grupe nalazi se u Zagrebu, Hrvatska. U području istraživanja i proizvodnje nafte i plina, INA danas posluje, osim u Hrvatskoj, u Angoli i Egiptu. Prerada nafte odvija se u Ininim rafinerijama nafte; RN Rijeka i RN Sisak, dok se regionalna maloprodajna mreža sastoji od više od 500 maloprodajnih mjesta u Hrvatskoj i u susjednim zemljama. INA Grupa članica je MOL Grupe.

 

PR

Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb

Telefon:  01 6450 552|Fax: 01 6452 406| @: pr@ina.hr