Reagiranje na medijske objave

S obzirom na brojne medijske napise vezane uz radne dozvole, želimo vas informirati o sljedećem:

U procesu dobivanja potrebnih radnih dozvola korištene su savjetodavne usluge od strane vrlo ugledne međunarodne konzultantske kuće. No, mi u potpunosti priznajemo da je napravljena pogreška u procesu. U skladu s tim, prihvatili smo novčanu kaznu koja je podmirena na vrijeme i od strane kompanije i pojedinačno, te smatramo ovo pitanje zaključenim.

U ovom trenutku nemamo otvorenih pitanja s radnim dozvolama, konkretnije nema stranih državljana bez radnih dozvola u Ini, uključivši i članove Uprave i Nadzornog odbora.
Također, navedeno nema utjecaja na odluke koje su donosili strani članovi menadžmenta, s obzirom da su odluke donesene od strane legalno imenovanih predstavnika sa važećim ovlaštenjima.

Ističemo također da u ovom pogledu RH neće biti oštećena jer su za navedene osobe porezne obveze podmirene od prvog dana njihova obavljanja funkcije u Ini, a ne od dana od kojeg su dobili radnu dozvolu.

Priloženi dokument