Reagiranje na medijske objave o projektu Biorafinerija

INA ima više projekata koje trenutno razmatra za realizaciju u Sisku. Biorafinerija je najveći među njima, no tu je i bioplinsko postrojenje te proizvodnja čistog vodika. INA je trenutno pred odlukom u kojem smjeru ići, s tim da jedan projekt ne isključuje drugi. Ta odluka nije još donesena, ali ono što je sigurno je da će Sisak biti Inin industrijski centar za obnovljive izvore energije, dok će se u Rijeci zadržati tradicionalna proizvodnja koju će se također nadograditi s obnovljivim izvorima poput proizvodnje čistog vodika za vlastite potrebe te solarnom elektranom. INA je već krenula s izgradnjom solarnih panela u Sisku, a razlog zašto se još čeka s odlukom o drugim projektima je to što se stanje na tržištu drastično promijenilo zadnjih godina. Primjerice, zbog rasta troškova građevinskog materijala, trošak investicije u projekt Biorafinerija je znatno skuplji od onog što se inicijalno predviđalo. Kod Biorafinerije rizik predstavlja i potražnja za bioetanolom, gdje trenutačno zbog svjetske energetske krize nije potpuno jasno u kojem će se smjeru tržište razvijati. Točno je da je riječ o projektu koji je Vlada proglasila strateškim i predviđeno je i sufinanciranje iz sredstava NPOO-a, ali to ne znači da u odluci o investiciji ne treba sagledati sve promijenjene uvjete, a osobito trošak koji je znatno porastao i doveo u pitanje isplativost investicije. INA je tržišno orijentirana kompanija i ne želi donijeti ishitrenu odluku koja bi mogla negativno utjecati na njeno financijsko poslovanje u budućnosti. Opisana poslovna logika jedini je razlog zbog kojeg još nije donesena odluka o investiciji, a teze o opstruiranju projekta INA smatra promašenima.